PO, PSL i SLD za przyjęciem informacji rządu nt. działań na rzecz niepełnosprawnych

PO, PSL i SLD za przyjęciem informacji rządu nt. działań na rzecz niepełnosprawnych

Kluby PO, PSL i SLD będą głosować za przyjęciem informacji rządu o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Odrzucenia informacji chce SP; TR wstrzyma się od głosu.

W informacji przedstawionej w środę w Sejmie przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceministra pracy Jarosława Dudę wynika, że w latach 2008-2012 wzrósł poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych oraz poprawiła się ich sytuacja na rynku pracy.

Odsetek niepełnosprawnych z co najmniej średnim wykształceniem wzrósł z 31,8 proc. w 2008 r. do 35,5 proc. w roku 2012 r., a tych z wykształceniem wyższym – z 6,1 proc. w roku 2008 do 7,5 proc. w roku 2012.

Od 2007 r. rośnie współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. W 2008 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 20,9 proc. w 2008 r. i 23 proc. w 2012 r. Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosiła 17,3 proc. w 2008 r. i 16,2 proc. w 2012 r.

Głosowanie za przyjęciem informacji rządu zadeklarował w imieniu klubu PO poseł Marek Plura. Podkreślił m.in., że dzięki działaniom rządu Polska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Weszła ona w życie w październiku 2012 r.

„Za” głosować będzie też PSL i SLD.

Głosowanie przeciw zapowiedział klub PiS. Poseł tej partii Jacek Świat ocenił, że rząd nie ma nowych pomysłów na tworzenie kolejnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Zwrócił przy tym uwagę, że nie znajdują oni zatrudnienia mimo coraz lepszego wykształcenia.

Podkreślił, że niepełnosprawnych nie chcą zatrudniać nawet urzędy centralne, czym nie dają dobrego przykładu pracodawcom. Według przytoczonych przez niego danych, np. w kancelarii premiera jest zaledwie 1,1 proc. niepełnosprawnych pracowników, a w resorcie pracy – 4,3 proc. Świat zaznaczył, że jedyną centralną instytucją, w której w 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył ustawowe minimum (6 proc.) był PFRON.

Za odrzuceniem informacji głosować będzie Solidarna Polska. Poseł tej partii Piotr Szeliga krytycznie ocenił m.in. nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1 lipca br. Na jej podstawie wiele osób straciło prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 820 zł (620 zł świadczenia oraz 200 zł z rządowego programu) przysługuje teraz tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, niezależnie od dochodu rodziny, jeśli niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości.

Wcześniej świadczenie mogli pobierać też krewni osób z orzeczoną niepełnosprawnością, która powstała po 25. roku życia, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Teraz dla tej grupy dedykowany jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, przysługuje jednak tylko w przypadku, gdy łączny dochód dwóch rodzin: osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki – w przeliczeniu na osobę – nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne – obecnie 623 zł netto.

Duda powiedział, że trwają prace nad zmianą tych przepisów – projekt stosownej ustawy jest obecnie konsultowany.

Wstrzymanie się od głosu zapowiedział klub TR.

Głosowanie nad informacją zaplanowane jest na piątek. (PAP)

Data publikacji: 04.12.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również