Podkarpackie: blisko 9,6 mln dla organizacji pozarządowych

Podkarpackie: blisko 9,6 mln dla organizacji pozarządowych

Podkarpacki Urząd Wojewódzki we współpracy z PFRON zorganizował 6 maja w Rzeszowie ogólnopolską konferencję na której dyskutowano o dobrych praktykach i efektach wsparcia inicjatyw trzeciego sektora na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W 2019 r. PFRON przekaże prawie 9,6 mln zł na realizację 31 projektów z terenu województwa podkarpackiego. Skorzysta z nich blisko 5 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponadto do województwa podkarpackiego trafia 16,9 mln zł na prowadzenie m.in. zakładów aktywności zawodowej, a do podkarpackich powiatów 51,8 mln, z których finansowane są np. warsztaty terapii zajęciowej.

Jak podkreśliła prezes Zarządu PFRON podczas spotkań z trzecim sektorem wynika, że jest potrzeba jeszcze większego wsparcia WTZ-ów.

Mariusz Mituś, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, fizjoterapeuta i pedagog specjalny przyznał, że wiele projektów jego organizacji nie mogłoby być realizowanych bez wsparcia PFRON.

Według raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „2018. Kondycja organizacji pozarządowych” od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. Na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych PFRON przeznaczy w 2019 roku 278 971 000 zł.

Ponadto ponad miliard złotych Fundusz przekazuje samorządom – województwom i powiatom – na realizację programów sprzyjających zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz niwelujących bariery architektoniczne, w których udział biorą również organizacje pozarządowe. Dofinansowanie ze środków publicznych otrzymuje w ten sposób m.in. 712 warsztatów terapii zajęciowej i 115 zakładów aktywności zawodowej w całej Polsce.

Info: PFRON, oprac. kat, fot. pixaby.com
Data publikacji: 07.05.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również