Małopolska przystąpiła do Partnerstwa dla Osób z Niepełnosprawnościami

Małopolska przystąpiła do Partnerstwa dla Osób z Niepełnosprawnościami

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg - w obecności wicepremier Beaty Szydło - podpisali 6 maja w Starym Sączu porozumienie dotyczące realizacji w Małopolsce programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami". Pierwsze takie partnerstwo zostało podpisanie z województwem podkarpackim w 2016 roku.

„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” ma usprawnić współpracę pomiędzy PFRON, a zarządami województw przy finansowaniu projektów wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu stowarzyszenia ubiegające się o dofinansowanie projektów będą mogły uzyskać również dofinansowanie wkładu własnego.

– Włączamy do realizacji projektów bardzo silnie partnerów społecznych. Jestem pewna, że te pieniądze trafią tam, gdzie są największe potrzeby – podkreśliła podczas spotkania wicepremier Beata Szydło. Zapowiedziała także próbę stworzenia nowego programu, który zapewni wsparcie budowy i utrzymania ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak podkreśliła prezes Marlena Maląg porozumienie ma być wsparciem dla działalności organizacji pozarządowych, które, po wyłonieniu z konkursu, będą mogły wspierać aktywny udział osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Zapewniła także, że będą podjęte prace nad zmianami systemowymi które zapewnią wsparcie osób z niepełnosprawnościami m.in. w ośrodkach opiekuńczych.

Info: PFRON, oprac. kat
Data publikacji: 07.05.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również