Podsumowanie kampanii „Na jednym wózku” w Sejmie

Podsumowanie kampanii „Na jednym wózku" w Sejmie

- Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością wszystkich tych, którzy opiekują się niepełnosprawnymi w swoich rodzinach nazwę cichymi bohaterami – powiedziała marszałek Sejmu Ewa Kopacz otwierając konferencję „Sytuacja rodzin dzieci z niepełnosprawnością". - Wy każdego dnia, w każdej minucie i godzinie wypełniacie coś, co płynie z Waszego serca. Opiekujecie się swoimi podopiecznymi, ponieważ ich kochacie.

W konferencji wzięli udział członkowie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz rodzice i opiekunowie, którzy  wzięli udział w kampanii  przeprowadzonej pod hasłem „Na jednym wózku” Celem kampanii, prowadzonej od września do grudnia 2012 r. było zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy rodzin dzieci z niepełnosprawnością, a także stworzenie dla członków tych rodzin wspólnej platformy wymiany informacji, doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Organizatorem akcji jest Fundacja „Promyk Słońca”, a honorowym patronatem objęła go Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nie zostaną sami ze swoimi problemami. – Wasze kłopoty i troski nie powinny być tylko Waszymi kłopotami. W państwie prawa, w państwie demokratycznym część tych obowiązków i trosk powinny przejąć na siebie władze publiczne, samorząd – zaznaczyła Ewa Kopacz.

Marszałek Sejmu przypomniała jednocześnie, że nawet w tych trudnych dla budżetu i gospodarki czasach, rząd podjął decyzję o stopniowym zrównaniu z płacą minimalną świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców całodobowo opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Ewa Kopacz zaznaczyła, że to rozwiązanie, może nie wszystkich w pełni satysfakcjonujące, jest pierwszym krokiem i promykiem słońca, który rozświetli i ociepli codzienne zmagania opiekunów osób niepełnosprawnych. Podkreśliła również rolę, jaką odegrało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, parlamentarzyści, ale przede wszystkim determinacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. – Wasz upór, Waszą determinację i wiarę w to, że może być lepiej, mimo że jest ciężko będę dawać za przykład parlamentarzystom – podkreśliła Ewa Kopacz.

Wśród problemów, które wymagają rozwiązania marszałek Sejmu wymieniła m. in. sprawę bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, która obecnie leży w gestii poszczególnych miejscowości, kwestię udogodnień przy wizytach lekarskich oraz sprawę finansowania szkół i leczenia osób z chorobami rzadkimi. Już dziś zaprosiła wszystkich uczestników konferencji za rok, aby podsumować działania, które udało się zrealizować.

W trakcie konferencji miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu blogów internetowych organizowanego w ramach kampanii na rzecz rodzin dzieci z niepełnosprawnością „Na jednym wózku”

Oto komunikat Zarządu Fundacji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wraz z decyzją Kapituły.  Gratulując wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym podkreślano jednocześnie, że choć nie było możliwości nagrodzenia wszystkich blogów, w oczach organizatorów konkursu wszyscy jego uczestnicy są zwycięzcami, wszystkim należy się wielki szacunek i uznanie.

Marszałek Kopacz pogratulowała uczestnikom i laureatom konkursu, w którym Kapituła Fundacji „Promyk Słońca” postanowiła nagrodzić cztery blogi tygodniowymi wyjazdami dla całej rodziny (preclowastrona.blox.pl, dzielnyfranek.blogspot.com, ojcieckarmiacy.blox.pl, mojsynfranek.pl). Taką samą nagrodę otrzymał blog majakropiwnicka.eu wybrany przez czytelników w głosowaniu internetowym, w którym oddano łącznie niemal 270 tysięcy głosów. Pięć kolejnych blogów otrzymało wyróżnienia o wartości 1000 zł: autyzmdzienpodniu.blogspot.com, ignacowka2010.blogspot.com, zoszkaradoszka.blogspot.com, pokochajciekubusia.pl, annajulcia.bloog.pl.

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane postulaty wypracowane wspólnie przez środowiska związane z problemem niepełnosprawności dzieci, a więc przede wszystkim członków rodzin dzieci z niepełnosprawnością, a także organizacje pozarządowe, terapeutów, lekarzy. Celem tych postulatów jest poprawa sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii „Ty i ja”. Prezentowane zdjęcia udowadniają, że połączenie obu światów – sprawnych i niepełnosprawnych – jest możliwe. Zdjęcia pokazują jak ważne jest patrzenie na dziecko z niepełnosprawnością przez pryzmat jego ograniczeń oraz jak wielką siłę daje koncentrowanie się na  możliwościach, mocnych stronach i na tym, co może ono osiągnąć mimo niepełnosprawności.

Cieszę się ogromnie, że konkurs blogów, będący częścią kampanii „Na jednym wózku”, spotkał się z tak dużym odzewem i zgromadził w Internecie liczne grono rodziców dzieci z niepełnosprawnością – napisała w liście do organizatorów patronka honorowa Anna Komorowska. Rodziny podzieliły się swoim doświadczeniem nie tylko z osobami, które na co dzień zajmują się wychowaniem tych dzieci, opisały przeżycia, problemy, troski i radości, płynące z codziennej opieki nad swoimi pociechami, także tymi trochę starszymi. Jestem pełna podziwu dla nich wszystkich, choć wiem, że nie oczekują wyłącznie współczucia, a raczej pomocy i zrozumienia dla swojej sytuacji. Z drugiej strony zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że ich codzienna praca jest ciężarem, który muszą dźwigać cały czas. Cieszę się, że wielu rodzicom nie brakuje jednak optymizmu, a dzięki takiej wspólnocie jak ta, która zrodziła się podczas kampanii „Na jednym wózku”, mogą patrzeć z mniejszym lękiem w przyszłość.

Info: Sejm, Promyk Słońca, oprac. SzymSza

fot.: Krzysztof Białoskórski

Data publikacji: 17.04.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również