Polityka spójności dostosowuje się do nowych wyzwań i celów rozwojowych UE

Polityka spójności, kierunki rozwoju i wyzwania związane z wdrażaniem funduszy europejskich w regionach, a także rola biznesu i innowacji w tworzeniu rozwiązań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami to główne tematy paneli, w których na VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach 7 marca uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Nowa perspektywa finansowa to przede wszystkim wyzwania związane z celami klimatycznymi, cyfryzacją i innowacyjnością. Wszystkie te kwestie zostały ujęte w Umowie Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz w programach krajowych i regionalnych – podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas sesji plenarnej VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, która została zorganizowana pn. „Polityka spójności a kierunki rozwoju współczesnych regionów”.

Następnie uczestniczyła w panelu eksperckim poświęconym roli i wyzwaniom związanym z wdrażaniem funduszy europejskich, jakie stoją przed samorządami w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

– Rekordowe 44 proc. środków z polityki spójności na lata 2021-2027 zarządzane jest bezpośrednio w regionach. To gwarantuje ich najlepsze i najefektywniejsze wykorzystanie zgodne z lokalnymi potrzebami – powiedziała wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wzięła również udział w panelu pn. „Dostępne innowacje dla samorządu, poprawa warunków życia mieszkańców z niepełnosprawnościami”. Resort funduszy i polityki regionalnej już od kilku lat z powodzeniem realizuje program Dostępność Plus. Jego celem jest zachęcenie sektora innowacji i biznesu do tworzenie nowatorskich i technologicznych rozwiązań odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami.

– Z myślą o tych podmiotach zorganizowano już siedem konkursów o łącznej wartości niemal 300 mln zł. Wśród nich m. in.: „Program Badawczy – Rzeczy są dla ludzi”, „Bony na innowacje”, „Badania na rynek”, „Design dla przedsiębiorców, czy też „Dostępność szansą na rozwój”. Dzięki nim powstają nowe rozwiązania technologiczne, usługi i produkty, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania osób starszych i z niepełnosprawnościami związane z ich codziennym życiem – zaznaczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zorganizowany już po raz ósmy Europejski Kongres Samorządów to forum wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych, biznesu i polityki.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 07.03.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również