Polska aplikacja zwycięzcą w konkursie KE na najbardziej innowacyjne projekty unijne

Polska aplikacja, oferująca sąsiedzkie usługi opiekuńcze "Dobre wsparcie", wygrała w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars na najbardziej innowacyjne projekty unijne. Jej twórcy przyrównują ją do aplikacji Ubera.

Zwycięzców konkursu ogłoszono na środowej gali w Brukseli w ramach organizowanego przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Realizowany przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie) projekt o wartości dofinansowania UE w wysokości ok. 2 mln euro otrzymał wyróżnienie w kategorii obejmującej zwalczanie nierówności i ubóstwa.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z urzędem marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Caritasem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritasem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wsparcie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanego przez zachodniopomorski urząd marszałkowski.

“Dobre wsparcie” określana jest jako “Uber oferujący sąsiedzkie usługi opiekuńcze”. Z systemu lokalnych usług społecznych można korzystać na komputerze poprzez aplikację internetową, która jest także zintegrowana z aplikacją mobilną. System jest autonomiczny, łączy lokalnych użytkowników (gminy, ośrodki pomocy, opiekunów, poradnie, rodziny).

Jak wyjaśnił marszałek województwa zachodniopomorskie Olgierd Geblewicz, projekt ma na celu wparcie osób, którym jest w życiu najtrudniej, które są niesamodzielne i często mieszkają w bardzo odległych miejscach. “Dzięki wsparciu udzielanemu rodzinie, sąsiadom, organizacjom pozarządowym kształtujemy model rozproszonej opieki nad tego typu ludźmi” – wyjaśnił Geblewicz.

Dodał, że promowanie dobrych praktyk w Europie jest bardzo ważne, a on sam korzysta z przykładów swoich kolegów z Polski, ale też z całej UE. “Mam nadzieję, że dzięki tej nagrodzie będziemy w stanie dzielić się swoimi doświadczeniami w całej Europie. Nie mniejszą wartością jest to, żeby pokazywać na co dzień, jak ważna jest idea europejska, jak ważne jest wsparcie europejskie, jak ważna jest europejska solidarność” – podkreślił.

W konkursie RegioStars wyróżniane są najbardziej oryginalne i innowacyjne przedsięwzięcia realizowane w ramach polityki spójności. W tym roku do konkursu napłynęło prawie 200 zgłoszeń, z czego wyłoniono 24 finalistów.

Unijne projekty zostały nagrodzone w pięciu kategoriach: wspieranie transformacji cyfrowej, zapewnienie obszarom zielonym i rzekom miejsca w krajobrazie miejskim, zwalczanie nierówności i ubóstwa, budowanie miast odpornych na zmianę klimatu oraz modernizacja służby zdrowia. Organizatorzy przewidzieli również nagrodę publiczności.

W 2018 r. wśród finalistów konkursu znalazły się dwa projekty transgraniczne z udziałem polskich samorządów.

Do finału trafił projekt “Zdrowie jest najważniejsze”, zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przez gminę Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie). Drugim finalistą został projekt “Torfowiska wysokie – unikalny obszar europejski”, wdrażany przy wsparciu funduszy UE z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przez gminę Czarny Dunajec (woj. małopolskie). Żaden z tych projektów nie zdobył głównej nagrody.

Mateusz Kicka (PAP)
Data publikacji: 10.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również