Powołano członków Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji Minister wybrała 30 osób – maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Rada na inauguracyjnym posiedzeniu spotkała się 1 marca. Jej członkowie odebrali akty powołania na dwuletnią kadencję.

Jednocześnie Minister M. Okła-Drewnowicz pragnie podziękować wszystkim kandydatom oraz podmiotom zgłaszającym. Wszystkie 173 kandydatury z całej Polski imponują osiągnięciami i dorobkiem w działalności na rzecz seniorów, stąd wybór okazał się niezwykle trudny. Ostateczny skład Rady to połączenie różnych profesji, obszarów zainteresowań, regionów i pokoleń. Rada będzie pracować pro bono.

– Musimy dokonać diagnozy sytuacji i dać rekomendacje do przygotowania nowych projektów i programów – powiedziała minister.

Dodała, że Rada będzie pracowała nad rekomendacjami, które przełożą się na konkretne rozwiązania legislacyjne. Zaznaczyła, że polityka senioralna powinna być całościowa, a obecnie istnieją jedynie fragmentaryczne rozwiązania. – Musimy dokonać diagnozy sytuacji i dać rekomendacje do przygotowania nowych projektów, czy też programów i połączyć to, co dzisiaj funkcjonuje bardzo odrębnie – powiedziała minister.

Minister Okła-Drewnowicz poinformowała, że przewodniczącą Rady ds. Polityki Senioralnej będzie prof. Marta Podhorecka – fizjoterapeutka, pracowniczka naukowa, twórczyni programów senioralnych, członkini polskich i międzynarodowych gremiów medycznych.

– Czuję ogromną odpowiedzialność, ale widząc cały zespół wiem, że łączy nas wspólna pasja, mamy wspólny cel, a to już bardzo dużo – powiedziała prof. Podhorecka.

Info: gov.pl, oprac. rhr/, fot. freepik.com

Data publikacji: 02.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również