Powstanie ustawa o dostępności materiałów wyborczych dla osób głuchych

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych zaproponowało nowelizację Ustawy kodeks wyborczy przez dodanie zapisu: „Komitety Wyborcze Partii Politycznych mają obowiązek zagwarantowania osobom głuchym pełnej dostępności do informacji i komunikowania się w trakcie kampanii wyborczej w polskim języku migowym w przypadku nie wywiązywania się przez nich ustawowego obowiązku przewidziane są sankcje finansowe nałożone przez PKW, rodzaj i wysokość sankcji określa PKW”.

Sejmowa Komisja ds. Petycji postanowiła 18 grudnia podjąć działania ustawodawcze. Ekspert z Krajowego Biura Wyborczego uważa jednak, że przyjęcie tego zapisu spowoduje nierówne traktowanie komitetów wyborczych startujących w wyborach. Startują bowiem w nich komitety o różnych limitach wydatków uzależnionych od liczby zarejestrowanych kandydatów. Ponadto w wyborach uczestniczą nie tylko partie polityczne, ale także komitety utworzone przez obywateli, organizacje czy komitety koalicyjne.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza może mieć problem ze skontrolowaniem wszystkich komitetów wyborczych w tym zakresie.

Poseł Jacek Świat (PiS) uważa, że zmiany powinny raczej dotyczyć zapewnienia osobom głuchym tłumacza języka migowego na żądanie, tak jak ma to miejsce w urzędach, czy u lekarza.

Natomiast przewodniczący Komisji ds. Petycji Sławomir Piechota (PO) opowiedział się za podjęciem inicjatywy ustawodawczej, ale z określeniem katalogu wyjątków i głębokiej analizy możliwości egzekwowania tych przepisów. Uważa też, że współczesne technologie umożliwiają przy stosunkowo niskich nakładach dostosowanie materiałów wyborczych do potrzeb osób głuchych.

Krzysztofa Pater, doradca Komisji ds. Petycji uważa, że na początek dostępne powinny być najważniejsze wydarzenia wyborcze, np. wybory prezydenckie, duża debata wyborcza, podstawowy materiał komitetu na jego stronie internetowej oraz przekazy telewizyjne w PJM.

tuk
Data publikacji: 19.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również