Pożyczki ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. 25 stycznia 2013 r. podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej". Umowę zawarto w obecności ministra pracy i polityki społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza, wiceminister Czesławy Ostrowskiej i ambasadora Francji Pierre'a Buhlera. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

– Przedsięwzięcie startuje w bardzo ważnym dla sytuacji gospodarczej Polski momencie – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – W trudnych czasach bardzo cenne jest wspieranie każdego miejsca pracy, godnego zatrudnienia. Inwestowanie w spółdzielnie socjalne to walka z wykluczeniem społecznym, nierzadko pomoc w wyjściu z długotrwałego bezrobocia. To także możliwość przewartościowania naszego spojrzenia na gospodarkę.

– Zdajemy sobie sprawę, że część pożyczkobiorców – np. małych organizacji pozarządowych – może mieć trudności w spłacie pożyczek i dlatego dużą rolę przykładamy do doradztwa, które ma pomóc tym firmom w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie pożyczki mają być udzielone do 30 czerwca 2015 r. – stwierdził Dariusz Daniluk, prezes Zarządu BGK.

Zdaniem Michała Radziwiłła, prezesa Zarządu TISE S.A. preferencyjne warunki finansowe pożyczek w postaci niższego oprocentowania i brak dodatkowych opłat prowizyjnych uatrakcyjnią ofertę oraz pozwolą na obniżenie kosztów po stronie PES. Istotnym dla projektu jest także możliwość wykorzystania istniejącej w Polsce sieci wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma charakter pilotażowy. Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono kwotę 30 mln zł. Pieniądze wesprą podmioty ekonomii społecznej (PES), takie jak np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe. Ze względu na swoją specyfikę i słabość ekonomiczną – nadrzędność celu społecznego nad ekonomicznym – mają one ograniczone możliwości, aby powiększać swój kapitał korzystając z finansowania dostępnego na warunkach rynkowych.

Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który jako beneficjent systemowy w tym projekcie wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) do pełnienia roli pośrednika finansowego. Zadaniem pośrednika finansowego będzie udzielanie preferencyjnych pożyczek podmiotom ekonomii społecznej oraz świadczenie bezpłatnych usługi doradztwa dla tych podmiotów, którym przyznana zostanie pożyczka. Działalność TISE będzie obejmować cały kraj.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również