Poznań na podium w europejskim konkursie Access City Award 2014

Poznań na podium w europejskim konkursie Access City Award 2014

Dyrekcja Generalna do Spraw Sprawiedliwości UE w Brukseli  zorganizowała  po raz czwarty Konkurs Access City Award. Jego celem jest promowanie miast powyżej 50 tys. mieszkańców, które wspierają powstawanie i funkcjonowanie miejsc dostępnych, przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 102 miasta z 23 państw członkowskich Unii Europejskiej.  Do europejskiego etapu zgłoszono 33 miasta (w tym Poznań i Wrocław z Polski), z których siedem: Belfast (Wielka Brytania), Burgos (Hiszpania), Drezno (Niemcy), Göteborg (Szwecja), Grenoble (Francja), Malaga (Hiszpania), Poznań (Polska) zostało nominowanych do nagrody.

Tegorocznym zwycięzcą został Göteborg ze Szwecji otrzymując tytuł „Winner of the Access City Award 2014″. Pozostałe dwa miasta czyli francuskie Grenoble i Poznań uzyskały tytuł laureata.

Brązową nagrodę Access City Award 2014 za postęp w zakresie dostępności miasta dla osób niepełnosprawnych z rąk Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej odebrał prezydent Poznania Ryszard Grobelny podczas uroczystej gali 3 grudnia 2013 r. w Brukseli.

W wysłanych wnioskach aplikacyjnych należało wykazać, że realizacja dostępności w mieście powinna być realizowana w spójny i systematyczny sposób w odniesieniu do towarów, usług i infrastruktury.

Inicjatywy były oceniane pod kątem zintegrowanego podejścia w  czterech głównych obszarach:

budynki i przestrzeń publiczna,transport i powiązana infrastruktura,technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowe technologie (ICT),obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne.

Jury brało w szczególności pod uwagę wpływ działań w zakresie dostępności na codzienne życie osób niepełnosprawnych oraz miasta jako całości, jak również jakość i trwałość osiągniętych wyników.

Bardzo istotne z punktu widzenia oceniających było aktywne zaangażowanie osób z niepełnosprawnością i reprezentujących je organizacji w planowanie, realizację i utrzymanie polityki miasta na rzecz szeroko pojmowanej dostępności dla wszystkich.

Oprócz trzech nagród głównych przyznano wyróżnienia następującym miastom:

Belfast za środowisko zabudowane i przestrzeń publiczną,Malaga za transport i związaną z nim infrastrukturę,Drezno za informację i komunikację, w tym nowe technologie (ICT),Burgos za publiczne instytucje i usługi.

R.S.

Data publikacji: 06.12.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również