Poznaliśmy laureatów konkursu Lodołamacze 2019 z południowo-zachodniej Polski

Laureaci we wszystkich kategoriach

Konkurs Lodołamacze jest organizowany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) działającej przy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Głównym celem inicjatywy jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością oraz zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardów stanowisk już istniejących.

Osoby, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje podejmujące inicjatywy zamierzające do wyeliminowania barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami są w ramach konkursu Lodołamacze nagradzane i wyróżniane. Statuetki Lodołamaczy przyznawane są od 14 lat. Do konkursu dotychczas przystąpiło ponad 4500 firm, a ponad 590 przedsiębiorstw odebrało w nim nagrody.

10 września w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się Regionalna Gala Konkursu. Nagrodzono laureatów z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.
– Cały czas próbujemy zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnością, chcemy ich integrować z osobami pełnosprawnymi. To jest najważniejsze, oni muszą się czuć w społeczeństwie tak samo jak osoby pełnosprawne – powiedziała na inauguracji uroczystości Barbara Pokorny, przewodnicząca Rady Krajowej POPON.

LAUREACI
Zatrudnienie chronione
I miejsce ZAZ przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu
II miejsce ZAZ – Zakład Usługowy „NADZIEJA” w Wałbrzychu
III miejsce ZAZ Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie
Wyróżnienie: ABC-Service Sp.j., R.Brząkała, R.Gawron, M.Nazaruk z Wrocławia

Otwarty rynek pracy
I miejsce Limatherm Components Sp. z o.o. w Chorzowie
II miejsce Cafe Równik z Wrocławia
III miejsce Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z Wrocławia
Wyróżnienie: Spółdzielnia Socjalna Forum z Zabrza

Instytucja
I miejsce Opera Wrocławska
II miejsce Muzeum Śląskie w Katowicach
III miejsce Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wyróżnienie: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże z Mikołowa

Przyjazna Przestrzeń
I miejsce Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Wyróżnienia: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Mysłowicach i Gmina Wrocław / Urząd Miejski Wrocławia

Zdrowa firma
I miejsce Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wielkopolski
Wyróżnienie: ING Bank Śląski Katowice

Dziennikarz bez barier
I miejsce Dziennikarze z niepełnosprawnością intelektualną z TV Przystań, działającej przy WTZ Przystań we Wrocławiu
Wyróżnienie: Katarzyna Kleczka-Zdebel – Telewizja Zabrze

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:
Super Lodołamacz 2019: Fundacja Śląskie Anioły Katowice
Wyróżnienie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Wierzbic

Lodołamacz Specjalny 2019: Łukasz Malaczewski
Wyróżnienie: Elżbieta Ożarek

W Regionalnej Gali Konkursu Lodołamacze w Katowicach uczestniczyli parlamentarzyści i kandydaci do parlamentu, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy oddziałów PFRON, przedstawiciele wiodących instytucji i przedsiębiorstw, świata nauki i mediów. Uroczystość zakończyła się krótkim recitalem wokalnym Patrycji Kamoli.

Oprac. i fot. Ryszard Rzebko

Zobacz galerię…

Data publikacji: 11.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również