Praca daje niezależność. Wypracowywanie instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością

Briefing 07.06.2022 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest liderem projektu „Włączenie wyłączonych”. Jego celem jest przygotowanie nowych rozwiązań i narzędzi aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnościami, umożliwienie im wejścia na rynek pracy i pozostanie na nim. Partnerami są: Polski Związek Głuchych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i organizacja pozarządowa Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość”.

Projekt pomoże wypracować instrumenty wspierające osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy, ułatwi im zakładanie działalności gospodarczej i pomoże pracodawcom – mówił wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, podczas briefingu prasowego 6 czerwca.

Praca daje niezależność

Wiceminister Wdówik przypomniał, że wiele osób z niepełnosprawnością chce i może podjąć zatrudnienie. Zwrócił uwagę, że aktywność zawodowa tej grupy osób jest kluczowym zagadnieniem w rządowym dokumencie Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – Od 2018 roku wskaźnik zatrudnienia udało nam się podnieść do 30 proc., ale zależy nam, żeby był jeszcze wyższy – powiedział wiceminister Wdówik.

Podkreślił, że praca daje osobom z niepełnosprawnością niezależność materialną.

– Z punktu widzenia państwa przebudowujemy system, w którym osoby w tej chwili będące biorcami świadczeń, staną się płatnikami podatków. To szalenie ważna rzecz, dlatego że potrzebujemy więcej środków na wsparcie osób najniżej funkcjonujących. W Polsce w tej chwili mamy sytuację, że wiele osób z niepełnosprawnością, które mogłyby pracować – ze względu na różnego rodzaju zaszłości i regulacje ograniczające możliwość zarobkowania – nie wchodzi na rynek pracy – zaznaczył pełnomocnik.

Partnerzy projektu

Polski Związek Głuchych testuje kilka instumentów. – Pierwszy ma charakter typowo ekspercki i zakłada likwidację pułapki rentowej poprzez podniesienie progu i umożliwienie swobodnego zarabiania bez względu na otrzymywanie renty – powiedział prezes zarządu Krzysztof Kotyniewicz.

Kolejnym jest Centrum Komunikacji, które ma zapewnić dostęp do rynku pracy osobom komunikujących się w języku migowym poprzez stały dostęp do usługi tłumacza tego języka.

Testowane również będą trzy warianty instrumentu “Bon na start” – doraźnego dodatku motywacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, które znalazły pracę.

Natmiast instrument o nazwie “Moje dostępne miejsce pracy” to świadczenie przyznawane na zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce rozszerzyć doradztwo zawodowe dla zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Innym instrumentem ma być Bon za włączenie i gwarancję zatrudnienia, służącą zatrzymaniu pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub gdy ona się pogłębiła.

Z kolei „Gwarancja zatrudnienia” – to instrument mający wesprzeć pracodawcę w momencie, kiedy pracownik stał się osobą niepełnosprawną, aby mógł wprowadzić zamiany z miejscu zatrudnienia i wspomóc jego rehabilitację.

Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość” chce wspierać te osoby z niepełnosprawnościami, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, m.in. przez dostępne i elastyczne dotacje i wykorzystanie w tym celu asystencji osobistej. Inkubator przedsiębiorczości ma łączyć instytucje i środowiska mogące pomagać w uruchamianiu takiej działalności.

Instrumenty będą testowane na różnej grupie osób i w innym czasie na terenie całego kraju.

Info: gov.pl, pulsHR, oprac. rhr/, fot. MRiPS

Data publikacji: 08.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również