Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej OzN skierowany do Sejmu

Paulina Malinowska-Kowalczyk

Dobiegły końca prace na projektem ustawy dotyczącej nowego świadczenia rozszerzającego system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. 4 marca br. prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Celem ustawy jest uregulowanie systemu korzystania z usługi asystencji osobistej przez osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia).

Usługa asystencji polegać będzie na udzielaniu indywidualnego wsparcia OzN w wykonywaniu czynności, których nie są one w stanie wykonywać na równi z osobami sprawnymi.
W projekcie określone zostały m.in. warunki nabywania prawa do usługi asystencji osobistej, zasady przyznawania oraz realizacji usługi asystencji.

Przypomnijmy, że gotowy projekt ustawy jesienią ubiegłego roku został skierowany do konsultacji społecznych. Najważniejszy postulat dotyczący tego projektu zgłoszony przez środowiska OzN dotyczył zwiększenia liczby godzin asystencji – w pierwszej proponowanej wersji projektu było to maksymalnie 160 godzin miesięcznie. Obecnie limit ten został zwiększony do 200 godzin. Poszerzony został również katalog osób, które nie mogą pełnić funkcji asystenta, obejmuje on nie tylko tczłonków najbliższej, ale także dalszej rodziny osoby wspieranej.

Projekt ustawy określa szczegółowo komu przysługiwać ma usługa asystencji, zasady ustalania uprawnień do niej i jej realizacji. Jest on spójny z obecnie istniejącymi przepisami i z ustawą o świadczeniu wspierającym, a konkretnie ze skalą oceny potrzeby wsparcia – usługa asystencji ma być dedykowana osobom, które otrzymają między 100 a 70 punktów według tej skali.

Prezydencki projekt zakłada, że usługa asystencji będzie realizowana w każdym powiecie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowana z budżetu państwa. Usługodawcą mogą być m.in. urzędy gminy lub jej jednostki organizacyjne a także organizacje pozarządowe – chodzi o to by była ona dostępna jak najbliżej osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia. Budżet państwa natomiast zapewnić ma ciągłość finansowania.

Asystentem osoby z niepełnosprawnością będzie mógł zostać każdy, kto wyrazi taką chęć, bez względu na rodzaj i poziom wykształcenia. Nie może jednak figurować w rejestrze skazanych. Musi przejść szkolenie ogólne a także instruktaż szczegółowy w miejscu pracy z konkretną osobą z niepełnosprawnością. Musi także odbyć specjalistyczne szkolenie w zakresie praktycznego realizowania usług asystencji, fachowej pomocy przedmedycznej i ewakuacji OzN. Asystenci będą pracować na podstawie umowy o pracę – ma to zagwarantować im pewność stabilnego zatrudnienia.

– Chcemy, by była to usługa „szyta na miarę”. Realizowana w relacji jeden na jeden i mająca spersonalizowany charakter – powiedziała 4 marcz podczas spotkania z dziennikarzami Paulina Malinowska-Kowalczyk – doradczyni prezydenta RP.

Ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami ma zacząć obowiązywać od 2025 roku. Wstępny koszt związany z jej realizacją ma wynieść 5 mld złotych rocznie.

Tekst i fot. Halina Guzowska

Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 05.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również