Prezydent podpisał nowelę ws. zadośćuczynień za naruszenie więzi rodzinnej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Do nowelizacji przepisów doszło z inicjatywy prezydenta.

O podpisaniu ustawy poinformowała 16 sierpnia Kancelaria Prezydenta.

Sejm przyjął ustawę w czerwcu. Uzasadniając potrzebę zmian, KPRP podkreślała, że wynika ona z rozbieżności w orzecznictwie sądowym. “W ocenie Prezydenta zmiana kierunku orzecznictwa nie może pozbawiać osób najbliższych poszkodowanego prawa do uzyskania zadośćuczynienia za zerwanie w dramatycznych okolicznościach więzi rodzinnej” – wskazywano.

Dominującą linią orzeczniczą jest zasądzanie przez sądy zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny poszkodowanego za krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej, jednak zdarzają się przypadki odmowy prawa do tego rodzaju zadośćuczynienia.

Nowela przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym art. 446[2]. Artykuł ten stanowi, że “w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Ustawa przewiduje stosowanie instytucji zadośćuczynienia z mocą wsteczną, czyli również do zdarzeń powstałych przed dniem wejścia ustawy w życie. “Z uwagi na wagę społeczną przedmiotu regulacji takiemu rozwiązaniu nie przeciwstawiają się zasady demokratycznego państwa prawnego” – wskazała Kancelaria Prezydenta.

W celu rozstrzygnięcia rozbieżności orzeczniczych w tej kwestii I prezes SN Małgorzata Manowska jeszcze jesienią zeszłego roku zarządziła posiedzenie połączonych Izb SN Cywilnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Izby rozpoczęły rozpatrywanie zagadnienia 25 maja br. Po blisko 8 godzinach obrad posiedzenie odroczono.

Jak informował wtedy SN, skład połączonych Izb uznał, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały w tej sprawie. “Pod głosowanie poddano też jeden z projektów uchwały, który jednak nie został przyjęty. Prace nad treścią uchwały będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu wyznaczonym przez I prezes SN w najbliższym czasie” – przekazywał SN.

Przepisy mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. (PAP)

Sonia Otfinowska, fot. pexels.com

Data publikacji: 16.08.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również