Projekt noweli w UOKiK i konsultacje społeczne

Poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (druk sejmowy nr 3292) został skierowany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dotyczy bowiem wydatków ze środków publicznych.

Do pierwszego czytania w Sejmie trafi – nie jak planowano na początku sierpnia, ale na jego pierwszym posiedzeniu po wakacjach – we wrześniu.

Propozycje zmian w ustawie zostaną wówczas przedyskutowane na sejmowej Komisji PSR. Następne czytania odbędą się na posiedzeniu plenarnym Sejmu w październiku.

10 sierpnia br. dokument ten został skierowany do konsultacji społecznych do organizacji pracodawców i związków zawodowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Tym samym zrealizowany został postulat wyrażony przez Krajową Radę Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w piśmie skierowanym do marszałka Sejmu, z dnia 30 lipca 2010 r.

MaC

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również