Projekt tzw. tarczy 3.0: ruszają placówki dla małych dzieci, mimo to możliwy zasiłek, nie będzie łatwiejszego zwalniania pracowników

W projekcie ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, który 28 kwietnia wpłynął do sejmu znalazły się także rozwiązania adresowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Według propozycji rządu będą mogli – mimo sukcesywnego otwierania żłobków, przedszkoli i innych placówek opiekuńczych – skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla zatrudnionych. Dotyczy to osób sprasowujących opiekę nad dzieckiem:

  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • albo dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ubezpieczeni opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością, będą mogli otrzymać zasiłek opiekuńczy maksymalnie przez 14 dni z możliwością przedłużenia.

Nie może on być łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny.

Identyczne zasady stosuje się w przypadku rolników opiekujących się dzieckiem lub dorosłą osobą z orzeczeniem.

Na szczęście w projekcie tej ustawy nie znalazły się zapisy umożliwiające proste wypowiedzenie umowy lub obniżenie pensji osobom, które mają dodatkowe źródło utrzymania, zatem m. in. rencistom, emerytom dwuetatowcom, czy prowadzącym działalność gospodarczą. Takie informacje pojawiły się wcześniej w doniesieniach medialnych.

W projekcie znalazł się natomiast zapis o pilnych postępowaniach odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Projekt ustawy zakłada także, że możliwe będzie wydanie decyzji w sprawie świadczenia na podstawie nieprawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Na wniosek osoby uprawnionej, ZUS może wydać decyzję ws. świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wśród innych propozycji zawartych w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 znalazł się również  pakiet rozwiązań antylichwiarskich, zakładający m.in. zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 1/20 jej wartości, a także zdalne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

kat/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 29.04.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również