Projekt ustawy dot. wsparcia osób ze znacznym stopniem już w Sejmie

Projekt ustawy dot. wsparcia osób ze znacznym stopniem już w Sejmie

Klub PiS złożył 30 kwietnia w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który wcześniej został zaprezentowany protestującym w Sejmie rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością. Przedstawicielem wnioskodawców jest posłanka Joanna Kopcińska.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że jego celem jest określenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych przez osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy objęcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku) niżej określonymi formami wsparcia:

– Zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.).
– Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
– Prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.
– Bezlimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Zaproponowano, by nowe przepisy weszły w życie od 1 lipca br.

2 maja projekt skierowany został do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych.

Projekt ten został 27 kwietnia wieczorem zaprezentowany protestującym w Sejmie rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością podczas jednego ze spotkań z szefową resortu rodziny Elżbietą Rafalską oraz rzeczniczką rządu Joanną Kopcińską. Rozwiązanie ma gwarantować osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności ok. 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację.

Protestujący nazwali go wówczas „manipulacją” i zaapelowali o pomoc do prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

rhr, fot. Kancelaria Sejmu / Paweł Kula

Data publikacji: 02.05.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również