Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym na forum komisji

Sejmowa Komisja Polityki Społeczne i Rodziny 23 maja rozpatrywała rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym (druk nr 3130). Określa on warunki nabywania prawa do świadczenia wspierającego kierowanego do osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Komisja odrzuciła wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie ww. projektu.
Komisja odrzuciła wniosek o przerwanie prac Komisji do dnia następnego do godz. 12.00.

Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.:
– doprecyzowania przepisów odnoszących się do udostępniania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych o orzeczeniach o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– umożliwienia ustalenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w oparciu o oświadczenie,
– zapewnienia najwyższej jakości opieki w instytucjach zajmujących się dziećmi do lat trzech, w tym w zakresie zatrudniania kadry pedagogicznej składającej się ze specjalistów posiadających jak najwyższe kwalifikacje zawodowe,
– podniesienia limitu wydatków na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, co pozwoli na sprawną realizację wydawania Kart Dużej Rodziny i przyznawania zniżek rodzinom wielodzietnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.

Sprawozdawca – poseł Urszula Rusecka (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – Paweł Wdówik oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – Barbara Socha.
Info: sejm.gov.pl

Ustawę dotyczącą OzN trzeba konsultować społecznie!
Tyle prezentuje sucha informacja na stronie sejmowej. Już ona jednak wskazuje, że przyjęte poprawki w znikomym stopniu – jeśli w ogóle! – dotyczą sedna sprawy, tj. ustawy o świadczeniu wspierającym. Informacja wymaga zatem uzupełnienia.

Brak na sali strony społecznej, której przedstawiciele brali udział w pracach nad projektem ustawy, zaproponowanie przez stronę rządową licznych poprawek, które zostały dostarczone w formie papierowej dopiero w trakcie posiedzenia, a więc nie dając de facto możliwości zapoznania się i z nimi ani posłom, ani stronie społecznej, to poważny powód do sprzeciwu nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Prezentując projekt ustawy o świadczeniu wspierającym pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik mówił m.in. o szczegółach dotyczących współfunkcjonowania dwóch świadczeń: pielęgnacyjnego i nowego – wspierającego, zasadach wyboru starego lub nowego systemu świadczeń i możliwości dorabiania bez limitu dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.

Zarówno te, jak i propozycje poprawek ustanowienia sześciu – zamiast trzech – wysokości kwot świadczenia wspierającego dostosowanego do sześciu progów w skali potrzeb wsparcia budzą kontrowersje.

Obserwujące posiedzenie komisji na korytarzu Sejmu niewpuszczone na salę obrad osoby z niepełnosprawnościami, skrytykowały propozycje rządu. Wskazały, że tak naprawdę niczego istotnego nie zmieniają, bo pozostając w starym systemie opiekunowie nie będą mogli dorabiać, przechodząc na nowy – utracą świadczenie pielęgnacyjne. Poza tym zauważyły, że ustawa o świadczeniu wspierającym powinna być procedowana jednocześnie z ustawą o usługach asystenckich.

Red.

Data publikacji: 24.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również