Przegląd OPTAN 2022 już wkrótce!

Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka, w Grudziądzu, jako organizator, zaprasza na XXIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPTAN 2022, który odbędzie się 04-07 sierpnia 2022 r., jak zawsze w Grudziądzu.

CELE PRZEGLĄDU to m.in.:
– zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia oraz integracja środowiska osób z niepełnosprawnością
– wyłonienie wybitnych artystów niepełnosprawnych
– promowanie i wspieranie twórczości artystycznej niepełnosprawnych
– stworzenie optymalnych warunków dla dokonań artystycznych w dziedzinach: muzyki, piosenki, poezji, recytacji, malarstwa i rzeźby
– umożliwienie niepełnosprawnym zaprezentowania swojej pracy twórczej oraz współpracy i integracji profesjonalnych środowisk twórczych z artystami niepełnosprawnymi

W PRZEGLĄDZIE WEŹMIE UDZIAŁ OKOŁO 60 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POLSKI. ARTYŚCI NIEPEŁNOSPRAWNI BĘDĄ PREZENTOWAĆ SWOJE OSIĄGNIĘCIA W 3 KATEGORIACH:
– konkurs plastyczny pt.: „Radość tworzenia radością życia”,
– konkurs piosenkarski pt.: „Latarnia”,
– konkurs recytatorski pt.: „Widzimy ten sam świat”.

I. KONKURS PLASTYCZNY „Radość tworzenia radością życia”
Warunki uczestnictwa, m.in.:
– w konkursie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnością, pełnoletnie uprawiające malarstwo, grafikę, rysunek i rzeźbę
– w konkursie nie przewiduje się podziału na kategorie artystyczne, wiekowe i rodzaje schorzeń
– warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w określonym przez organizatora terminie wyraźnie wypełnionej karty uczestnictwa oraz fotografii lub kopii laserowej prac zgłoszonych do konkursu
– każdy z twórców może przystąpić do konkursu we wszystkich wymienionych dziedzinach twórczości – każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace…

II. KONKURS PIOSENKARSKI „Latarnia”
Warunki uczestnictwa, m.in.:
– uczestnikami konkursu mogą być osoby z niepełnosprawnością, pełnoletnie bez względu na staż artystyczny, rodzaj wykonywanej twórczości piosenkarskiej
– podstawą do kwalifikacji jest przesłanie karty zgłoszeniowej z płytą CD/DVD lub innym nośnikiem oraz tekstem wykonywanych utworów
– płyta CD/DVD, lub inny nośnik powinna zawierać nagranie 2 piosenek własnych lub coverów wykonanych w języku polskim (- wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem, zespołem akompaniującym lub akompaniatorem).
– akompaniament może być również nagrany na płycie CD lub innym nośniku oraz wykonany przy użyciu sekwencera…

III. KONKURS RECYTATORSKI „Widzimy ten sam świat”
Warunki uczestnictwa, m.in.:
– w konkursie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnością, pełnoletnie
– uczestnicy wykonują dwa utwory lub ich fragmenty (utwory poetyckie, proza)
– zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej z płytą CD/DVD lub innego nośnika oraz tekstem wykonywanych utworów
– uczestnik nie może zmieniać zgłoszonego repertuaru
Jury ma możliwość wyróżnić uczestnika za najlepszą prezentację własnego autorstwa (tekst własny) – do karty zgłoszeniowej należy koniecznie dołączyć tekst wykonywalnego utworu.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
– do oceny prac plastycznych i prezentacji konkursowych zostanie powołane przez organizatora Jury złożone ze znanych twórców, krytyków i animatorów kultury
– dla uczestników konkursów przewidziano po 3 nagrody w każdej z ocenianych kategorii oraz Grand Prix dla wyróżniającej się osobowości artystycznej
– Grand Prix jest niepodzielne
– ogłoszenie wyników konkursów oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego Koncertu Galowego Laureatów 2022 V.
– zgłoszenie należy przesłać na adres organizatora:
Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka 86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14 tel./ fax (56) 46 11 669, e-mail: grabowska@onet.pl
konkurs plastyczny – fotografie lub kopie laserowe prac
konkurs piosenkarski, recytatorski – płyty CD/DVD, nośniki z nagraniami, teksty utworów
Termin zgłoszeń upływa z dniem 22 lipca 2022 r.
– informację o kwalifikacji do udziału w Przeglądzie OPTAN 2022, organizator poinformuje każdego ze zgłoszonych wykonawców do 03 sierpnia 2022 r.

Uwaga! Do zgłoszenia należy dołączyć Kartę uczestnictwa oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie wizerunku.
Więcej informacji pod adresem organizatora.

Regulamin, Karta zgłoszeniowa i Oświadczenie uczestnika projektu znajdują się w załącznikach.

Data publikacji: 13.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również