Przepisy UE dot. dostępności serwisów internetowych wdrożone do końca czerwca br.

Na wdrożenie unijnych przepisów dotyczących dostępności serwisów internetowych mamy czas do końca czerwca br. – poinformowało 13 stycznia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Potem mamy trzy lata na przygotowanie do ich stosowania.

Jak podało ministerstwo na swojej stronie internetowej, podczas konferencji „Raport Dostępności 2021” wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że “dbałość o dostępność cyfrową serwisów internetowych jest koniecznością wynikającą z obecnego prawa, ale również staje się dobrą praktyką”.

Wiceminister zaznaczyła, że program Dostępność Plus, który likwiduje bariery architektoniczne czy komunikacyjne m.in. dla osób z mniejszą sprawnością, jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad trzech lat. Dodała też, że obecnie resort stoi przed wyzwaniem wdrożenia do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Dostępności.

“To unijna dyrektywa, która utrwali dostępność w naszym najbliższym otoczeniu. Stanie się ona normą i obowiązkiem prawnym już nie tylko w świecie urzędników, ale także przedsiębiorców – powiedziała Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie MFiPR.

W informacji resortu wyjaśniono, że dzięki przyjęciu Europejskiego Aktu o Dostępności, osoby o szczególnych potrzebach będą mogły swobodnie nie tylko załatwić sprawy urzędowe, ale też swobodnie korzystać z dostępnych cyfrowo usług łączności elektronicznej, audiowizualnych usług medialnych, usług bankowych, e-książek czy handlu elektronicznego.

Wskazano, że na wdrożenie unijnych przepisów mamy czas do końca czerwca tego roku. Potem będzie trzyletni okres na przygotowanie do ich stosowania.

“To ogromny krok naprzód w budowaniu dostępności jako podstawowego standardu w społeczeństwie, państwie, gospodarce” – dodała Jarosińska-Jedynak.

W komunikacie ministerstwa napisano, że od 2019 r. w Polsce obowiązują przepisy, które regulują obowiązki dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zaznaczono, że wyniki badanie dostępności podmiotów publicznych, które zrealizowano w 2021 r. po raz pierwszy w oparciu o nowe przepisy, pokazało, że podmioty te zapewniają dostępność cyfrową w około 50 proc. w stosunku do nałożonych na nie wymagań.

“Dane pokazują, że konieczne są dalsze działania służące zapewnianiu lub poprawie dostępności cyfrowej” – oceniła wiceminister.

Podczas konferencji zaprezentowano Raport 2021 “Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych”.

To już VIII edycja badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej prowadzona przez fundację Widzialni. Tegoroczny raport nie obejmował portali ministerstw i wykazał, że poziom dostępności monitorowanych serwisów wyniósł prawie 40 proc.

Ewa Wesołowska, fot. www.gov.pl

Data publikacji: 13.01.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również