Rada Ministrów za większym wsparciem zakładów aktywności zawodowej

ZAZ św. Marcina w Katowicach

Możliwość ubiegania się o refundację zarówno wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jak i należnych składek oraz podatków, a także szereg innych ułatwień i rozwiązań – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tzw. specustawy covidowej, który zakłada większe wsparcie dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej.

Rada Ministrów 8 grudnia przyjęła projekt nowelizacji tzw. specustawy covidowej dotyczący zwiększenia wsparcia dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej, o co wnioskowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Pracodawcy prowadzący zakłady aktywności zawodowej nierzadko zmagają się z trudnościami związanymi z pandemią koronawirusa, spadkiem przychodów, przestojami. Dlatego zależy nam na zwiększeniu wsparcia dla nich w tym trudnym czasie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodaje, zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizatorów zakładów aktywności zawodowej.

Najważniejsze zmiany i rozwiązania:

  • Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika, a więc zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków. Dotychczas rekompensata dotyczyła wyłącznie wynagrodzenia pracownika.
  • Doprecyzowanie sposobu obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej.
  • Zmiana katalogu dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej (zamiast dokumentów poświadczających spadek przychodów z działalności wprowadzono obowiązek składania przez pracodawcę oświadczenia).
  • Wydłużenie terminu składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy (w związku z umożliwieniem uzyskania rekompensaty kosztów płacy zamiast dotychczasowego wynagrodzenia) – do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek.

PFRON – co się zmieni?

Stan epidemii uniemożliwia terminowe wykonanie umów zawieranych pomiędzy beneficjantami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a instytucjami, które przyznają dane środki. Konieczne jest więc umożliwienie aneksowania umów i wykorzystania środków w 2021 r.

PFRON będzie miał dostęp do danych pochodzących z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności. Umożliwi to weryfikację orzeczeń o niepełnosprawności oraz pozwoli na zwolnienie wnioskodawców z obowiązku przedkładania orzeczeń lub ich kopii i zastąpienie ich oświadczeniami weryfikowanymi przez urzędników.

Uproszczony zostanie także obowiązek informacyjny dotyczący obniżonych wpłat na PFRON dla pracodawców posiadających certyfikat dostępności. Doprecyzowano również wydawanie przez PFRON decyzji na wydatkowanie środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Info: MRiPS, fot. Krzysztof Gołuch

Data publikacji: 09.12.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również