Renta socjalna – projekt do poprawki?

6 marca, na trwających ponad trzy godziny obradach sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przeprowadzono debatę dotyczącą obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Przewiduje on zwiększenie tego świadczenia z 1217,98 zł netto do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na początku debaty odrzucono wniosek Urszuli Ruseckiej (PiS) o przejście do natychmiastowego procedowania projektu nowelizacji ustawy, ponieważ zapowiedziano wysłuchanie głosu strony społecznej i jego omówienie w podkomisji.

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie podkreślali, że są od lat w trudnej sytuacji i domagają się od państwa systemowego wsparcia.

– Projekt ustawy o rencie socjalnej jest bardzo potrzebny – podkreśliła Iwona Hartwich (KO), przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. – Mamy pozytywną opinię rządu Donalda Tuska. Wszystkie kluby parlamentarne wypowiedziały się pozytywnie w sprawie renty socjalnej, oprócz Konfederacji. (…) Chciałam bardzo prosić o szybkie procedowanie ustawy i przejście do drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnością nie mogą już dłużej czekać na tę pomoc – dodała.

Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zaznaczył, że wsparcie musi jak najszerzej odpowiadać na potrzeby różnych środowisk osób z niepełnosprawnością.

O tym, że że omawiany projekt może dzielić środowisko tych osób i wyłącza myślenie o ich aktywizacji mówiła Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej – organizacji zajmującej się pomocą osobom w kryzysie bezdomności, wśród których są także osoby z niepełnosprawnością.

Monika Zima-Parjaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wskazała, że kierunek działań określiła Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz ustawa o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie od 1 stycznia. – To jest ustawa, która oczywiście jest bardzo niekomfortowa, bo burzy pewien system, w którym funkcjonowaliśmy bardzo długo. Jeżeli chcemy ten system budować na nowo, idźmy za tą ustawą i sprawdźmy w tej sferze społecznej i zawodowej, kto czego potrzebuje.

Zapewnijmy to wsparcie – powiedziała Zima-Parjaszewska, zaznaczając, że nie wszyscy potrzebują tego samego.

Wiceminister finansów Jurand Drop poinformował, że skutki finansowe wzrostu kwoty renty socjalnej do wysokości płacy minimalnej wraz ze stopniowym wprowadzaniem świadczenia wspierającego wyniosłyby 15,6 mld zł w 2025 r. i prawie 20 mld zł w kolejnych latach.

Zdaniem wiceministra finansów z uwagi n konieczność zwiększonych wydatków na obronność, realizacja tego zadania nie będzie możliwa.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Ueberhan (Lewica) poinformowała, że projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zostanie skierowany do dalszych prac w podkomisji ds. osób niepełnosprawnych.

Przepisy wprowadzające świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat weszły w życie 1 stycznia 2024 r.

Aby je otrzymać należy zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia.

IKa, rhr/

Data publikacji: 08.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również