Rodziny dzieci z niepełnosprawnością w Sejmie

Rodziny dzieci z niepełnosprawnością w Sejmie

Minister Ewa Kopacz spotkała się 4 stycznia br. w Sejmie z przedstawicielami rodzin dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia „Razem możemy więcej". Było to trzecie spotkanie rodzin dzieci niepełnosprawnych z marszałkiem Sejmu. Rodzice przekazali na ręce marszałek przygotowany jeszcze w 2009 r. projekt ustawy, która reguluje m.in. kwestie związane ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Zwracali również uwagę na potrzebę zwiększenia świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które wychowują więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. W takiej sytuacji jest w Polsce ok. 6 tys. rodzin.

Od 2008 r. rodzice dzieci niepełnosprawnych prowadzą dialog społeczny, którego celem jest umożliwienie ich rodzinom godniejszego i aktywniejszego życia poprzez: podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu najniższej płacy krajowej, opłacanie składek emerytalnych rodzicowi przez lata opieki nad dzieckiem, umożliwienie podejmowania elastycznych form zatrudnienia rodzica pobierającego świadczenie, w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy, ale nade wszystko poprzez stworzenie systemu realnej całodziennej opieki i rehabilitacji dla dzieci pozwalających na normalną pracę i kontakty społeczne całej rodziny. Działania grupy stowarzyszeń przyczyniły się do spotkania „okrągłego stołu” w ich sprawie z udziałem premiera Donalda Tuska. Uznał on postulaty rodziców za słuszne i w roku 2010 zaczął ich realizację od pierwszej w historii podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego /o 100 zł, tj. o 25 proc./ oraz zniesienia limitu dochodowego ograniczającego dostęp do tego świadczenia.

view

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelę ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zakłada się podział uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na grupy:
– Pierwsza grupa obejmie rodziców rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Osoby te nadal miałyby być uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Proponuje się podwyższenie wysokości tego świadczenia do kwoty 620 zł.
– Druga grupa obejmie pozostałe osoby otrzymujące obecnie świadczenie pielęgnacyjne. Miałyby one otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, o ile dochód na osobę w ich rodzinie nie przekroczy 583 zł.
1 listopada 2012 r. zweryfikowane zostaną też kwot świadczeń rodzinnych. Dodajmy, że już obecnie obowiązuje tu wyższe kryterium dochodowe dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne (dochód 583 zł/osobę, zamiast 504 zł) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (60 zł/mies. na dziecko do 5 roku życia i 80 zł do 24 roku życia).
Poseł Marek Plura: – Postulaty rodziców dzieci niepełnosprawnych są słuszne, a ich wspieranie należy do działań o najwyższym uzasadnieniu moralnym. Mimo to trudy życia, jakie obciążają te rodziny nadal wywołują wiele napięć. Cieszę się, że mimo ograniczeń budżetowych rząd nie wstrzymał postępu tak długo oczekiwanych zmian. Zadaniem naszej dalszej współpracy jest stworzenie systemu elastycznych form zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz ich zabezpieczenie emerytalne.
Pełny tekst informacji MPiPS dostępny jest tutaj.

Marszałek Ewa Kopacz obiecała, że wraz z posłem Markiem Plurą poszuka skutecznego rozwiązania tego problemu. – Deklaruję jedno: będę Waszym orędownikiem i sprzymierzeńcem Waszych działań. Obszarów, w których można działać jest wiele. Jeśli mamy osiągnąć swój cel, to musimy zmierzać do niego małymi krokami, ale konsekwentnie – powiedziała. Kolejne spotkanie zaplanowano za dwa miesiące.

Puma
fot. Krzysztof Białoskórski

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również