Rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Od stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Na skutek protestów rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością świadczenie wzrosło od początku 2014 r. do 2016 z 620 zł (520 zł świadczenia i 100 zł dodatku z rządowego programu) do kwoty 1300 zł netto.

Przysługuje ono rodzicowi lub prawnemu opiekunowi, który zrezygnuje z pracy by opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli osoba z niepełnosprawnością się uczy.

W przypadku dorosłych osób z niepełnosprawnością kwestia świadczeń jest bardziej skomplikowana. Przed 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne (wtedy w wysokości 520 zł) przysługiwało wszystkim rezygnującym z pracy opiekunom osób z niepełnosprawnościami.

Po wprowadzeniu w 2013 r., nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie przysługiwało tylko tym, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnością od dziecka. Po zmianach opiekunom osób dorosłych przysługiwał specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), jednak uzależniono go od dochodu w przeliczeniu na osobę, który nie mógł przekroczyć 764 zł.

Trybunał Konstytucyjny uznał tę zmianę za niezgodną z konstytucją. Wprowadzono nowe świadczenie – zasiłek dla opiekuna. Nie przywrócono jednak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale przyznano osobom, które miały to uprawnienie przed nowelizacją ustawy, zasiłek w wysokości 520 zł. Jednak jest to kwota przeszło znacząco niższa niż obecna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto wciąż czeka na realizację wyrok TK w sprawie uzależnienia świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby dorosłej z niepełnosprawnością od wieku, w którym powstała niepełnosprawność. Trybunał orzekł, że przepis ten jest niezgodny z konstytucją.

„Złotówka za złotówkę”, czyli zachęta do pracy
Również zmieniły się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, który w br wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Do wprowadzenia nowych przepisów, osoba przekraczająca kryterium dochodowe traciła prawo do całego zasiłku. Obecnie zasada „złotówka za złotówkę” wprowadzona jeszcze przez poprzedni rząd powoduje, że zasiłek rodzinny zostanie pomniejszony o taką kwotę o jaki zostanie przekroczony próg dochodowy. Minimalne świadczenie wypłacane według nowych zasad będzie wynosić 20 zł. Nowy system jest obciążeniem dla budżetu państwa i jednocześnie komplikuje system świadczeń rodzinnych, ale niektórzy eksperci uważają, że taki system zmotywuje świadczeniobiorców do podjęcia pracy.
kat
Data publikacji: 07.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również