Różni podróżni – obsługa bez barier: filmy instruktażowe i informacyjno – edukacyjne

Zapraszamy do obejrzenia i korzystania z animowanych filmów opracowanych w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Filmy kierowane są do pracowników transportu zbiorowego, którzy w swojej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi.

Oto lista przygotowanych filmów:
1. Obsługa podróżnych w spektrum autyzmu
2. Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością intelektualną
3. Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością ruchową
4. Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością słuchu
5. Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością wzroku
6. Standard informowania i komunikowania się dla autobusowego transportu międzymiastowego
7. Standard informowania i komunikowania się dla transportu kolejowego
8. Standard informowania i komunikowania się dla transportu miejskiego
9. Standard pomocy/asysty w podróży – autobusowy transport międzymiastowy
10. Standard pomocy/asysty w podróży – transport kolejowy
11. Standard pomocy/asysty w podróży – transport miejski

Zachęcamy do wykorzystywania filmów podczas szkoleń adresowanych do pracowników transportu zbiorowego, a także podejmowanych działań mających na celu wprowadzanie przyjaznych i odpowiadających na potrzeby zasad obsługi różnych podróżnych w tym sektorze.

Filmy można znaleźć na kanale YouTube PFRON.

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 20.12.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również