Rozpoczął się proces Marcina Dubienieckiego ws. wyłudzeń z PFRON

Rozpoczął się proces Marcina Dubienieckiego ws. wyłudzeń z PFRON

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie 21 listopada rozpoczął się proces adwokata Marcina Dubienieckiego oskarżonego o wyłudzenie 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jemu i pozostałym ośmiu oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Marcin Dubieniecki (zgodził się na podawanie nazwiska w mediach – PAP) pojawił się w krakowskim sądzie, towarzyszył mu obrońca adwokat Łukasz Rumszek.

– Jedynym celem postępowania karnego prowadzonego przez prokuraturę od początku był Marcin Dubieniecki, a polska procedura karna nie zna takiego celu. Mając na uwadze fakt, że sprawa jest w sądzie, liczę na bezstronne, niezawisłe postępowanie i na swoją niewinność – powiedział przed rozprawą dziennikarzom Dubieniecki. Dodał, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Z kolei Rumszek ocenił, że „prawda będzie bezlitosna dla oskarżenia” i rozdał dziennikarzom pisemne oświadczenie Dubienieckiego. Oskarżony m.in. wyraził w nim nadzieję, że sąd potwierdzi jego niewinność, a także „ustali winnych licznych zaniechań i działań” godzących w jego prawa, do których dochodziło w śledztwie”.

Akt oskarżenia w sprawie liczy ponad 670 stron. Zawarto w nim 41 zarzutów przeciwko dziewięciu osobom. Akta sprawy liczą 362 tomy. Na rozprawy ma zostać wezwanych 422 świadków z całej Polski. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Dubieniecki i osiem innych osób zostali oskarżeni przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Zdaniem prokuratury Dubieniecki razem ze swoim kuzynem, oskarżonym Wiktorem D., kierowali zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałe osoby uczestniczyły w niej w różnych aspektach i w różnym zakresie. Grupa działała od 1 maja 2012 r. do 23 sierpnia 2015 r. i wyłudziła 14,5 mln zł z PFRON oraz usiłowała wyłudzić kolejne 500 tys. zł. Dwaj główni oskarżeni mają również zarzuty udziału w procederze prania pieniędzy.

Śledztwo w tej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem inspektora pracy i dotyczyło na początkowym etapie działalności krakowskiej spółki z o.o. Jednak gromadzone kolejno dowody: dokumenty z akt rejestrowych, rachunków bankowych, kontroli inspekcji pracy, organów finansowych i PFRON oraz zeznań świadków wykazały powiązania z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami.

Dowody te wykazały, że grupa przestępcza pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej spółek prawa handlowego i zatrudniania osób niewidomych dokonywała oszustw na szkodę PFRON i innych przestępstw.

Mechanizm przestępstwa polegał na pozorowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wyłudzaniu dofinansowania do ich wynagrodzenia. Odzyskiwanie środków z dofinansowania od niepełnosprawnych zatrudnionych polegało z kolei na sprzedaży niepełnosprawnym akcji seszelskiej spółki. Należność za akcje potrącano im z wynagrodzenia.

Dubieniecki został zatrzymany w sierpniu 2015 r. i aresztowany. W październiku 2016 r., po 14 miesiącach przebywania w areszcie, został zwolniony po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niego także zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu, i dozór policyjny. W toku śledztwa prokuratura zabezpieczyła na poczet przyszłej kary, ewentualnej grzywny i roszczeń o naprawienie szkody majątek Marcina D. o wartości 12 mln zł, w tym m.in. dwa samochody. (PAP)

Nadia Senkowska, fot. pixabay.com

Data publikacji: 21.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również