Rusza nabór kandydatów do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa

Rusza kolejna edycja naboru kandydatów do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa, której celem jest wparcie i promocja osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami i poszanowaniu gwarantowanych im praw. 

Tym samym rzecznik, który zgodnie Konstytucją RP stoi na straży praw i wolności wszystkich obywateli, pragnie wyrazić solidarność ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, włączając się w działania na ich rzecz.

Nagroda ustanowiona została ustanowiona z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, dr. Macieja Lisa, który czynnie wspierał stowarzyszenia i organizacje społeczne powołane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Przyznaje się ją obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową pod adresem: nagroda.macieja.lisa@brpo.gov.pl do 31 sierpnia 2022 r. Powinny zawierać opis działalności kandydatki/kandydata  oraz uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi opiniami innych podmiotów o jej/jego działalności.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 10 tys. złotych brutto, a jej fundatorem jest RPO. O jej przyznaniu zdecyduje kapituła, w skład której wchodzą: rzecznik praw obywatelskich, przedstawiciel rodziny Macieja Lisa, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prezydent Wrocławia, Biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dotybhczasowi laureaci Nagrody.

W poprzednich latach laureatami Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa zostali: Sławomir Piechota (2015), Lidia Lempart (2016), prof. Marek Wysocki (2017), Piotr Pawłowski (pośmiertnie) i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja (2018) Adam Komar (2019), Hanna Pasterny (2020) oraz Monika Zima-Parjaszewska (2021). W 2020 r. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną, którą uhonorowała śp. Bartłomieja Skrzyńskiego.

Wyróżnienie zostanie wręczone przez RPO w obecności członków kapituły we Wrocławiu w dniu 16 listopada 2022 r., tj. w rocznicę urodzin doktora Macieja Lisa.

O patronie nagrody
Dr Maciej Lis – pełnomocnik terenowy RPO we Wrocławiu w latach 2004-2015, doktor nauk prawnych.  fundator Fundacji św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław-Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i in. Działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Info: RPO

Data publikacji: 12.05.2022 r,

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również