Ruszyły konsultacje programu działań na rzecz równego traktowania

Anna Schmidt-Rodziewicz

Konsultacje publiczne Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania ruszyły we wtorek – poinformowała wiceminister rodziny i polityki społecznej i pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt-Rodziewicz. Zachęciła jednocześnie do wzięcia w nich udziału.

„Dziś ruszyły konsultacje publiczne Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Zachęcam do udziału i zgłaszania uwag” – napisała na Twitterze Schmidt-Rodziewicz.

Konsultacje potrwają od wtorku do 8 grudnia. Uwagi można zgłaszać przez stronę https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie.

W uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 – czytamy, że głównym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie w stopniu jak najwyższym dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. Oznacza to konieczność oddziaływania na tworzenie i stosowanie prawa, ład instytucjonalny i zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania określona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w obowiązujących aktach prawa krajowego i międzynarodowego.

„Polityka równego traktowania ma charakter horyzontalny i ze swojej natury dotyczy wielu obszarów sektorowych polityk publicznych realizowanych w obszarach przypisanych poszczególnym działom administracji rządowej” – podkreślono. (PAP)

Dorota Stelmaszczyk, fot. MRiPS

Data publikacji: 24.11.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również