Rząd przyjął harmonogram wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok

Rada Ministrów 26 marca przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok, przedłożoną przez minister zdrowia.

Harmonogram na 2024 rok obejmuje zadania, które zostały ujęte w programie wieloletnim Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Dotyczy to przede wszystkim poprawy sytuacji kadrowej w onkologii oraz zwiększenia potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych.

Najważniejsze informacje
• W 2024 roku realizowane będą działania mające na celu:
◦ poprawę sytuacji kadrowej w dziedzinie onkologii;
◦ zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych;
◦ inwestycje infrastrukturalne oraz modernizację istniejących placówek leczniczych;
◦ inwestycje w uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów.

• W ramach działań, które mają poprawić sytuację kadrową w onkologii planowana jest m.in. kontynuacja kampanii informacyjnej i promocyjnej wśród studentów medycyny. Dotyczy to wyboru dziedzin onkologicznych, jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów i stażu podyplomowego.
◦ Chodzi także o nowelizację standardów kształcenia na studiach dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w sposób, który  zagwarantuje zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

• Systematycznie rozszerzany będzie wykaz leków refundowanych w terapiach onkologicznych. Dzięki temu pacjenci uzyskają lepszy dostęp do najnowszych metod terapeutycznych.
• W dalszym ciągu prowadzona będzie kampania społeczna, która polega na publikacji w mediach materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki nowotworów złośliwych.
• Planowana jest kontynuacja działań, które ukierunkowane są na poprawę uczestnictwa w badaniach przesiewowych osób, w grupach kwalifikujących się do ich wykonania.
• Wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące żywienia pacjentów w placówkach onkologicznych.
• Wdrożone zostaną przepisy, które wspierają politykę antytytoniową.

Info: KPRM, fot. pexels.com

Data publikacji: 27.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również