Rząd przyjął projekt ustawy o funduszu solidarnościowym

Rząd przyjął projekt ustawy o funduszu solidarnościowym

18 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będzie on zasilany z dwóch źródeł: z obowiązkowej składki stanowiącej 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Rząd przewiduje, że w 2019 r. będzie około 21 tysięcy podatników o takich dochodach.

Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mają wynieść około dwóch mld zł rocznie.
Środki z Funduszu Solidarnościowego zostaną przekazane na wsparcie osób niepełnosprawnych aby umożliwić im niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach.
Obecnie osoby z niepełnosprawnościami otrzymują wsparcie dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ale obejmuje ono tylko wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej. „Tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by mogły korzystać – na zasadzie równości z innymi – z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług” – podkreślono w komunikacie.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
kat, fot. pixabay.com
Data publikacji: 19.09.2018 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również