Rząd przyjął projekt „złotówka za złotówkę”

Rząd przyjął projekt „złotówka za złotówkę"

... dotyczący świadczeń rodzinnych. - To niezwykle ważne rozwiązanie dla rodzin, które daje szansę na utrzymanie świadczenia, gdy wzrasta dochód - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z projektem rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium – wynika z projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, który we wtorek przyjął rząd.

– To projekt, który wpisuje się w naszą politykę prorodzinną; projekt, który był zapowiadany przeze mnie w expose. Mówiąc krótko: mój rząd nie tylko mówi, ale realizuje politykę prorodzinną – powiedziała premier Ewa Kopacz. Dodała, że nie jest to ostatni projekt rządu w tym obszarze.

Jak wyjaśniała, kiedy rodzina przekroczy próg dochodowy – 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, choćby o złotówkę – traci teraz wszystkie zasiłki rodzinne. Gdy zacznie obowiązywać nowa ustawa, od stycznia 2016 r., wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Kopacz dodała, że osoby, które już straciły prawo do zasiłków, będą mogły wystąpić ponownie o świadczenia.

Według premier, polityka rządu dotycząca rodziny, a więc prawo do świadczeń, do urlopów rodzicielskich, Karta Dużej Rodziny – przynoszą efekty, bo w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku urodziło się o 6 tys. dzieci więcej. – Chcemy, aby Polaków było coraz więcej i realnie, czynnie w tym pomagamy, konkretnymi rozwiązaniami – zapewniła szefowa rządu.

Zdaniem ministra pracy nowe przepisy to nowa filozofia pomocy polskim rodzinom. – Uważamy, że przepisy nie mogą rodzicom utrudniać życia, mają je ułatwiać. Nie może być tak, że kilka złotych więcej pozbawia całą rodzinę pomocy finansowej od państwa, zwłaszcza gdy dotyczy to rodziców z dziećmi w najtrudniejszej sytuacji materialnej – powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że projekt daje szansę na utrzymanie świadczenia pieniężnego, jeżeli wzrasta dochód rodziny.
Według ministra z propozycji „Złotówka za złotówkę” skorzysta w 2016 r. ok. 260 tys. rodzin. Kosiniak-Kamysz uważa, że dzięki nowelizacji w niebyt odejdzie dylemat wielu Polaków – czy pracować w szarej strefie, by utrzymać świadczenie z budżetu państwa.

Projekt dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich: becikowego, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.
Projekt nazywany jest „złotówka za złotówkę”, jednak nazwa ta niezupełnie oddaje zasadę, którą ma wprowadzić; bowiem obowiązywać będzie po przekroczeniu kryterium dochodowego o co najmniej 20 zł.

Jeśli nowela wejdzie w życie, przy przekroczeniu kryterium dochodu świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a jej dochodem. Rodzina będzie miała obowiązek informowania o zmianach mających wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń. (PAP)

bos/ gma/

Data publikacji: 24.03.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również