Rządowy Komitet Stały ponownie zajmie się pakietem kolejkowym i onkologicznym

Rządowy Komitet Stały ponownie zajmie się pakietem kolejkowym i onkologicznym

Komitet Stały Rady Ministrów rozpoczął 29 maja prace nad projektami ustaw z pakietu kolejkowego oraz onkologicznego i ponownie zajmie się nimi w przyszłym tygodniu - poinformował PAP wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.

– Do tych projektów zostały zgłoszone jeszcze pewne uwagi, które wymagają rozpatrzenia, więc ostateczny dokument ma zostać uzgodniony w przyszłym tygodniu – powiedział.

Wyraził nadzieję, że po tym jak komitet przyjmie pakiety, zostaną one przyjęte na posiedzeniu rządu 10 czerwca i trafią do prac w parlamencie. Resort zdrowia liczy na to, że uda się uchwalić nowe przepisy do końca lipca, aby w kolejnych miesiącach przygotować się do wdrożenia zmian systemowych, przeszkolić lekarzy, przygotować odpowiednie rozporządzenia i zarządzenia.

Rozwiązania z pakietu kolejkowego i onkologicznego mają wejść w życie od stycznia 2015 r.

W marcu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawił propozycje z pakietu onkologicznego i kolejkowego. 7 kwietnia projekty ustaw, zawierające część tych rozwiązań, trafiły do konsultacji.

W projektach nowelizacji przewidziano m.in., że potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu u pacjenta musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 tygodni. Pacjent z podejrzeniem nowotworu otrzyma Kartę Pacjenta Onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Diagnostyka ta będzie dodatkowo finansowana, ale pod warunkiem dotrzymania terminów. MZ proponuje też rozszerzenie możliwości diagnostycznych dla lekarzy POZ i motywowanie specjalistów do przyjmowania i diagnozowania nowych pacjentów, zamiast zajmowania się tylko pacjentami kontynuującymi leczenie.

MZ chce ponadto ograniczenia hospitalizacji do tych, które są niezbędne, a w zamian zwiększenia liczby zabiegów wykonywanych w gabinetach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wprowadzenia możliwości wypisania kontynuacji recepty bez konieczności osobistego zbadania pacjenta przez lekarza, stworzenia elektronicznych centralnych list pacjentów oczekujących na wizytę do lekarzy specjalistów.

W projektowanych przepisach w ramach pakietu kolejkowego wpisano także nowe zasady ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych; ta część pakietu została przygotowana przez resort pracy i polityki społecznej.

Projektowane przepisy mają pozwolić osobie bez pracy na wybór, czy chce uzyskać jedynie ubezpieczenie zdrowotne, czy rzeczywiście chce szukać pracy i ją podjąć. Dlatego w urzędach pracy ma zostać wydzielone osobne okienko, gdzie będzie można złożyć oświadczenie w tej sprawie i załatwić formalności. Takie zmiany odciążą część pracowników urzędów pracy, którzy będą mogli intensywniej zająć się aktywizacją bezrobotnych. Nowe rozwiązanie urealni też liczbę bezrobotnych, bo ze statystyk znikną ci, którzy przyjdą tylko po ubezpieczenie.

Resort pracy podkreśla, że zmniejszą się koszty obrotu środkami na składkę zdrowotną za bezrobotnych i uprości się system jej przekazywania – wprost z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów ustaw z pakietu kolejkowego i onkologicznego wpłynęło wiele uwag. Środowiska medyczne część rozwiązań oceniają pozytywnie, a do niektórych nastawione są sceptycznie. Zdaniem niektórych lekarzy propozycje MZ są obecnie nierealne i niemożliwe do zrealizowania, ponieważ nie przewidziano wzrostu finansowania świadczeń.

Np. Polskie Towarzystwo Onkologiczne dostrzega zagrożenia w sposobie realizacji niektórych rozwiązań z pakietu kolejkowego. Wątpliwości wzbudza m.in. część propozycji, które mają być uregulowane ustawowo, a – zdaniem PTO – powinny być zapisane w dokumentach o niższej randze, jak np. umowy ze świadczeniodawcami. Ponadto wątpliwości onkologów budzi mechanizm uprzywilejowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu poprzez wyposażenie ich w tzw. kartę leczenia onkologicznego.

Z kolei według Naczelnej Rady Lekarskiej propozycje MZ są „niedoprecyzowane i niedofinansowane”, a ponadto nie umożliwią skrócenia kolejek w placówkach medycznych. – Samorząd lekarski ogólnie popiera większość idei, które pan minister zapowiadał, jednak po szczegółowej analizie aktów prawnych należy zauważyć, że w wielu projektach brakuje konkretnych rozwiązań, a niektóre zawierają błędne założenia, które w efekcie mogą naruszyć prawa pacjenta”- ocenił wiceprezes NRL prof. Romuald Krajewski. (PAP)

bpi/ ago/ itm/ jra/

Data publikacji: 30.05.2014 r

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również