Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą m.in. zmiany w działaniu WTZ

Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą m.in. zmiany w działaniu WTZ

10 maja Sejm uchwalił nowelę ustawy, która m.in. zwiększa wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej. Projekt jest elementem realizacji programu „Za życiem”.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rehabilitacji, osoby opuszczające WTZ będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia udzielanego w warsztacie – bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę (ma to być nie mniej niż 5 godzin miesięcznie).

Ponadto osoba, która opuściła WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty pracy, po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (w ciągu 90 dni od dnia jego opuszczenia) będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii. Zajęcia klubowe w WTZ mają być finansowane ze środków PFRON. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.

Ustawa stanowi również, że pracodawca rodziców osób z niepełnosprawnością będzie mógł odmówić realizacji ich wniosku o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytuacji, gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj.

Przewidziano również wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego dla rodziców. W praktyce oznacza to wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego o 16 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14. a 18. rokiem życia.

Przyjęto też poprawki klubu PiS m.in. zakładające możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej przez osoby, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

kat

Data publikacji: 11.05.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również