Senat proponuje zwiększenie czasu nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

Senat proponuje zwiększenie czasu nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

Senat zaproponował 17 maja, aby od 2022 r. co najmniej 50 proc. kwartalnego czasu nadawania programów telewizyjnych, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, miało udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Obecnie taki obowiązek dotyczy 10 proc. kwartalnego nadawania programu.

Zmiany zostały zaproponowane w przygotowanym przez senatorów projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt to realizacja postulatu zawartego w petycji skierowanej do Senatu. Za projektem noweli głosowało jednogłośnie 86 senatorów. Teraz projekt trafi do Sejmu.

W świetle obowiązującego artykułu ustawy o radiofonii i telewizji nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy, tak aby co najmniej 10 proc. kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.

Projektowana zmiana tego przepisu przewiduje, że nadawcy programów telewizyjnych będą obowiązani do zapewniania dostępności audycji dla osób niepełnosprawnych, tak aby co najmniej 50 proc. kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.

Zgodnie z projektem kwota ta powinna zostać osiągnięta w 2022 r. poprzez jej wcześniejsze stopniowe podnoszenie to jest: w 2018 r. do co najmniej 15 proc. kwartalnego czasu nadawania programu, w 2019 r. do co najmniej 25 proc. kwartalnego czasu nadawania programu, w 2020 r. i 2021 r. do co najmniej 35 proc. kwartalnego czasu nadawania programu. (PAP)

kos/ par/

Data publikacji: 17.05.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również