Senat uważa, że wpływy z daniny solidarnościowej mają być wydawane tylko na osoby z niepełnosprawnością

Połączone senackie Komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Budżetu i Finansów Publicznych 18 grudnia przyjęły cztery poprawki do ustawy dotyczącej zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) rozszerzającą zakres zadań realizowanych przez fundusz, który zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy.

Senator Jan Filip Libicki (PSL), przewodniczący Komisji Rodziny wraz z senatorem Markiem Borowskim (KO) zgłosili poprawkę by wpływy z daniny solidarnościowej, czyli z 4 proc. dodatkowego podatku od osób najzamożniejszych, mają być skierowane wyłącznie na wspieranie osób z niepełnosprawnością, a nie na 13. emerytury czy renty socjalne.

Pozostałe poprawki określiły, że środki z Funduszu przekazywane są także na NFZ, a nie tylko na ZUS i KRUS i stanowią także koszty Funduszu, oraz doprecyzowały zapis dotyczący finansowania z Funduszu kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydaniem orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Negatywne stanowisko rządu wobec wniesionych poprawek przedstawił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społeczne. Jego zdaniem przeznaczenie środków z daniny solidarnościowej tylko na osoby z niepełnosprawnością spowodowałoby niemożność funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego zgodnie z celem, z którym został powołany. Utworzono by w ten sposób kilka funduszy celowych.

Sejm ma zająć się tą ustawą 20 grudnia.

rhr/, fot. Kancelaria Senatu
Data publikacji: 19.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również