Senat za poszerzeniem grona beneficjentów bonu turystycznego

Senat zaproponował by ustawa o Polskim Bonie Turystycznym objęła nim nie tylko dzieci lecz również emerytów i rencistów, oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci, wyższe niż 500 zł.

Według PiS bonem objętych zostałoby dodatkowych 150-200 tys. dzieci. 2 lipca za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie zaproponowali w sumie ponad 70 poprawek do ustawy. Większość z nich miała jednak charakter redakcyjny, legislacyjny.

Akceptację większości senatorów zdobyła m.in.  poprawka, zobowiązująca  ministra właściwego ds. turystyki, by do 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawił informację Sejmowi w sprawie realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Większość uzyskała też poprawka, by bonem mogli się rozliczać także dostarczyciele usług turystycznych, nie oferujących np. noclegów. Będzie go można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Nie będzie on miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bon turystyczny będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Świadczenie w formie bonu – w wysokości 500 zł – będzie przysługiwało osobom pobierającym świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł.

Senatorowie nie poparli poprawki, której celem było zwiększenie wartości bonu turystycznego do 1 tys. zł na dziecko i do 2 tys. zł na dziecko z niepełnosprawnością.

Według Ministerstwa Rozwoju z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku

Wysoka Izba chce również ograniczyć kwotę środków dla ZUS za obsługę bonu turystycznego i nie wyraziła zgody na wyłączenie POT i ZUS spod reżimu Prawa zamówień publicznych przy zadaniach związanych z tworzeniem systemu realizacji bonu.

Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Oprac. IKa

Data publikacji: 03.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również