Senat za większą dostępnością towarów i usług

Senackie Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  opowiedziały się na wspólnym posiedzeniu 17 kwietnia za przyjęciem ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze i zarekomendują dwie poprawki.

Pierwsza, zaproponowana przez senator Ewę Monikę Kaliszuk, dostosowuje definicję usług dostępu do audiowizualnych usług medialnych do terminologii stosowanej w aktach UE i polskim prawie. Druga zmiana, zgłoszona przez senator Jolantę Piotrowską, ma charakter językowy.

Ustawa, jak wyjaśniał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas, wprowadza nowe rozwiązania zgodne z tzw. Europejskim Aktem o Dostępności. Zobowiązuje podmioty gospodarcze do stosowania zasad dostępności w oferowanych przez siebie produktach i usługach, tak aby jak największa liczba osób mogła z nich samodzielnie korzystać. Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ale także tych, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, związanych np. z wiekiem, chorobami lub utratą sprawności.

Zobowiązani do spełnienia warunków dostępności mają być m.in. producenci, importerzy, dystrybutorzy, usługodawcy. Zasady dostępności mają mieć zastosowanie przy: komputerach, telefonach komórkowych, terminalach płatniczych w sklepach, bankomatach, automatach biletowych oraz urządzeniach do odprawy samoobsługowej.

W przypadku usług będą to usługi: telekomunikacyjne, cyfrowe w transporcie pasażerskim (autobusowym, autokarowym, lotniczym, wodnym oraz kolejowym, jeśli chodzi o m.in. strony internetowe i aplikacje mobilne oraz bilety elektroniczne). Zasady dostępności mają być również stosowane w bankowości detalicznej, handlu elektronicznym czy audiowizualnych usługach medialnych.

Ustawa określa również okoliczności, w jakich przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do spełnienia wymagań dostępności. Będą zwolnieni z nowych obowiązków, jeśli będą one wymagały niewspółmiernych kosztów lub będą wymagały zbyt dużych zmian technologicznych. Dotyczy to m.in. mikrofirm.

Szacuje się, że dotyczy to ok. 7,7 mln osób. Producenci, importerzy, dystrybutorzy, usługodawcy będą zobowiązani do spełnienia warunków dostępności. System nadzoru rynku dostępności produktów i usług będą tworzyć – oprócz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – m.in. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i minister właściwy ds. informatyzacji.

Uwagi do proponowanych przepisów zgłosili m.in. przedstawiciele Związku Banków Polskich i innych organizacji.

Oprac. rhr/, fot. Tomasz Paczos / Kancelaria Senatu

Data publikacji: 18.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również