Senat za wsparciem i wyrównaniem szans osób ze spektrum autyzmu

Senat apeluje do rządu o opracowanie i realizację strategii zmierzającej do rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób z autyzmem. Senackie komisje opowiedziały się 13 kwietnia za projektem uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób ze spektrum autyzmu.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu tej uchwały. Jan Filip Libicki (PSL-Koalicja Polska), jako  przedstawiciel wnioskodawców, przypomniał, że co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Projekt uchwały został podpisany przez przedstawicieli wszystkich ugrupowań zasiadających w Senacie, senatorowie wprowadzili poprawki o charakterze redakcyjnym. Swoje uwagi przedstawiło także senackie Biuro Legislacyjne.

– W tej chwili mamy taką sytuację, że o ile z roku na rok poprawia się system wsparcia dzieci i młodzieży, które są ze spektrum autyzmu, to w momencie osiągnięcia przez nie wieku dorosłego ten system wsparcia przestaje funkcjonować. Można powiedzieć, że niemal nie istnieje – powiedział Libicki.

Dodał, że uchwała inspirowana jest z jednej strony Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, a z drugiej – wskazuje na potrzebę rozszerzenia systemu wsparcia z dzieci i młodzieży na dorosłe osoby autystyczne.

W projekcie uchwały zapisano, że w państwie „muszą istnieć rozwiązania systemowe, wspierające kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych osób”, biorące pod uwagę zobowiązania wynikające z uchwał Karta Praw Osób z Autyzmem, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, a przede wszystkim  z Konstytucji RP oraz innych aktów prawa międzynarodowego i krajowego.

Senat w uchwale apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań mających na celu opracowanie i realizację strategii zmierzającej do rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób ze spektrum autyzmu, aby umożliwić im możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia.

Za projektem uchwały opowiedziało się 25 senatorów, nikt nie był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

Oprac. IKa, fot. Łukasz Kamiński / Kancelaria Senatu

Data publikacji: 13.04.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również