Senat za zwiększeniem o 50 mln zł kwoty na bezpłatne leki dla seniorów

Senat za zwiększeniem o 50 mln zł kwoty na bezpłatne leki dla seniorów

Senat opowiedział się 26 października za zwiększeniem o 50 mln zł puli pieniędzy przewidzianych na ten rok na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat. Izba bez poprawek przyjęła nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Za opowiedziało się jednogłośnie 72 senatorów.

Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 r. Przewiduje on, że każdy, kto ukończył 75 lat, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i do wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia, tzw. liście „S”.

W 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na program „75 plus” zaplanowano na 643,3 mln zł. Nowela, która jest inicjatywą rządową, zwiększa tę wartość o 50 mln zł.

Inicjatorzy regulacji wskazywali w uzasadnieniu do projektu, że kwoty pierwotnie przeznaczone na realizację programu „uwzględniały ostrożne prognozy wydatków, jednak dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego możliwe stało się rozszerzenie działania programu bez zagrożenia dla finansów państwa”.

Nowelizacja, oprócz zwiększenia limitu środków na ten rok, przewiduje również modyfikację mechanizmu korygującego zmiany w wykazie. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl
Data publikacji: 27.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również