Seniorze. To będzie twój dzień!

Drogi seniorze. Potrzebujesz porady prawnej? Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz porozmawiać o swojej obecnej lub przyszłej emeryturze? Poznać zasady dofinansowań jakie oferuje PFRON?

4 października 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają do Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Targowej 56 w Warszawie, gdzie oficjalnie rozpoczną się ogólnopolskie obchody Dnia Seniora.

Na terenie Centrum Przedsiębiorczości, w godzinach od 11.00 do 14.00, na seniorów czekać będą specjaliści, którzy udzielą bezpłatnych porad dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, przysługujących praw, a także informacji prawnych na wypadek trudnych sytuacji życiowych.

Podobne spotkania odbędą się na terenie całej Polski. Sprawdź co będzie działo się w Twojej miejscowości https://www.zus.pl/senior#1

W ramach warszawskiego wydarzenia zaplanowano cykl warsztatów dla seniorów. Będzie także możliwość rozmowy z psychologiem, a także skorzystania z otwartych punktów konsultacyjnych:
ZUS –poradnictwo emerytalno-rentowe, waloryzacja, rehabilitacja lecznicza dla aktywnych zawodowo seniorów, dorabianie na emeryturze, możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS;
Policja – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;
NFZ – zmiany i nowe zasady skierowań do uzdrowisk i sanatoriów, możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta, uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
PFRON – poradnictwo w zakresie pozyskania dofinansowania;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – edukacja w zakresie bezpieczeństwa seniorów jako konsumentów „Seniorze nie daj się oszukać”;
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – poradnictwo,
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – poradnictwo.

W ramach stoiska zorganizowanego przez PFRON seniorzy będą mogli zasięgnąć informacji na temat dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, a także aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Podczas wydarzenia zaplanowano także panel dyskusyjny „Zdrowi, aktywni, bezpieczni i kreatywni” z udziałem przedstawicieli partnerów wydarzenia i zaproszonych gości.

Organizatorzy zapraszają!

Info: PFRON
Data publikacji: 02.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również