„Silver Silesia” – dla dobra seniorów

Minister Marlena Maląg wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem otworzyli 13 czerwca II Wojewódzką Konferencję Senioralną i Targi Seniora „Silver Silesia”. Impreza, pod patronatem honorowym ministra rodziny i polityki społecznej, odbywa się w Bielsku-Białej.

W konferencji udział biorą naukowcy, politycy oraz przedstawiciele instytucji realizujących politykę senioralną w środowiskach lokalnych. Jej główny nacisk będzie położony na seniora, jako konsumenta, a główne założenie konferencji to: „Senior konsument mający wpływ na rozwój gospodarki”. Konferencji towarzyszą targi senioralne, promujące „srebrną gospodarkę”, podczas których działa m.in. Miasteczko zdrowia, w którym odwiedzający mogą się bezpłatnie przebadać.

10 milionów seniorów

Średnio co czwarty Polak jest już w wieku senioralnym – ma 60 lat lub więcej. Mówimy o blisko 10 milionach osób, a liczba ta – jak wskazują prognozy Głównego Urzędu Statystycznego – będzie rosła. Do roku 2050 już około 40 proc. Polaków będzie seniorami.

– Dlatego takiego znaczenia nabiera dobrze zaprojektowana polityka senioralna, skrojona pod potrzeby osób starszych, czyli grupy o różnorodnych i często specyficznych potrzebach – podkreśliła minister Marlena Maląg, otwierając II Wojewódzką Konferencję Senioralną i Targi Seniora „Silver Silesia”.

  • mln zł dodatkowego wsparcia

Minister przypomniała, że rząd prowadzi konsekwentną, stabilną i długofalową politykę senioralną. – Rozpoczęliśmy od przywrócenia wieku emerytalnego, dając możliwość wyboru – dalsza praca czy świadczenie – mówiła minister. – O bezpieczeństwo finansowe osób starszych dbamy wypłacając 13.i 14. emeryturę, oraz waloryzując te świadczenia. To 70 mld zł dodatkowego wsparcia w latach 2019-2022.

– Od 2022 roku podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku do poziomu 30 tys. złotych, dzięki czemu świadczenia emerytalne i rentowe do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT, a od lipca tego roku podatek PIT zostanie obniżony z 17 do 12 proc.

Ważnym programem dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy lub z niej zrezygnowały i w związku z tym nie mają wypracowanej nawet minimalnej emerytury, jest rządowy program „Mama 4+”. – Uruchomiliśmy go w 2019 r. i do tej pory przyznaliśmy ponad 71 tys. świadczeń na kwotę blisko 1,4 mld zł. – powiedział wiceminister Szwed.

Aktywny senior

Stawiamy na aktywność zawodową, społeczną, na rozwój specjalnych rządowych programów, realizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – jak „Senior+” i „Aktywni+, na które rocznie przeznaczamy 100 mln zł, a dzięki, którym poszerza się oferta dla osób starszych.

–  Na programy wspierające aktywność seniorów przeznaczymy w latach 2021-2025 kwotę 500 mln zł – uzupełnił wiceminister Stanisław Szwed.  Dzisiaj w Polsce funkcjonuje ponad 1000 ośrodków Senior+ zapewniające wsparcie ponad 25 tys. osobom starszym.  Na utworzenie nowych placówek i dofinansowanie bieżącej działalności już istniejących w ramach programu „Senior+” przeznaczymy do 2025 r. łącznie 300 mln zł, czyli 60 mln zł rocznie.

Kolejnym ważnym programem pomagającym osobom starszym w aktywizacji jest wieloletni program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”. Ministerstwo Rodziny realizuje go wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów. – W 2022 roku dofinansowaliśmy 281 takich projektów na terenie Polski na kwotę prawie 38 mln zł – podsumował wiceminister Szwed.

Info i fot. MRiPS

Data publikacji: 13.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również