Specjalny dodatek zamiast podwyżki renty socjalnej?

9 maja obradowała Podkomisja Stała ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego. Podczas posiedzenia przyjęto poprawki do obywatelskiego projektu podwyższenia renty socjalnej. Zmiany zakładają, że osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, będzie przysługiwać specjalny dodatek.

Ma on stanowić różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę z końca 2024 roku a najniższą rentą z tytułu całkowitej niezgodności do pracy.

Dodatek będzie się wliczał do podatku, czyli będzie miał wpływ np. na kwotę świadczenia uzupełniającego. Natomiast nie będzie wpływał na powiększenie świadczenia wspierającego ani na 13 i 14. emeryturę. Będzie przyznawany z urzędu, więc nie będzie potrzebne nowe orzeczenie o niepełnosprawności.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń, wyraził pozytywną opinię na temat poprawek. Zapowiedział równoległe prace nad dodatkową ustawą, która przyznałaby prawo do dodatku także osobom będącym na innych rentach, jeśli mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dodał też, że w resorcie będą prowadzone prace nad mechanizmem waloryzacji tego dodatku. Zapewnił, że w żadnym wypadku nie będzie on obniżany.

Przyjęcie poprawek spotkało się z oporem ze strony środowisk osób z niepełnosprawnościami. Agnieszka Dudzińska z fundacji „Ordo Amoris” argumentowała, że poprawki całkowicie zmieniają pierwotny kształt projektu, który poparło ponad 200 tys. osób.

Przedstawione poprawki zostały przyjęte przez Podkomisję, a sama ustawa, po przejściu całego procesu legislacyjnego i konsultacji społecznych, miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

Na razie projekt w nowym kształcie został skierowany do ponownej pracy w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

kat/, fot. dreepik.com

Data publikacji: 10.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również