SPES, czyli nadzieja

SPES, czyli nadzieja

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Stowarzyszenia SPES z Katowic. Nabór wniosków potrwa do 20 marca br.
Szczegóły i formularze są dostępne na stronie https://dla-dzieci.spes.org.pl/

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do dzieci wymagających wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny wnioskodawcy, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną (przez internet) wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie SPES kontaktuje się z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Obecnie pomocą objętych jest o koło 20 rodzin. Liczba i wysokość stypendiów zależy od środków zgromadzonych na ten cel przez stowarzyszenie. Pochodzą one głównie z odpisu 1 proc. podatku, dlatego każdy podatnik może pomóc rodzinom dzieci z niepełnosprawnością rozliczając swój PIT. Wystarczy wpisać w odpowiednie „okienko” formularza nr KRS 00000 14574.

Europoseł z niepełnosprawnością Marek Plura podkreśla: – W Stowarzyszeniu SPES nauczyłem się pomagać skutecznie, jako pracownik ośrodka pomocy kryzysowej. Pomoc w tej organizacji jest wyjątkowa bo kompleksowa. Zawsze obejmuje jednocześnie wszystkie obszary troski o człowieka – nie tylko poradę socjalną, czy prawną, ale także wsparcie psychologiczne, a w szczególnych sytuacjach również finansowe. Ta pomoc trafia precyzyjnie tylko tam, gdzie jest konieczna, ponieważ każda ludzka sytuacja jest dokładnie sprawdzana. Jeśli trzeba pomóc na miejscu to pracownicy stowarzyszenia jadą w Polskę i budują lokalną sieć wsparcia wokół konkretnej rodziny. Chciałbym, aby taki był standard publicznej pomocy społecznej, bo SPES to instytucja z duszą.”

pr

Data publikacji: 14.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również