Spotkanie pełnomocnika RPO ds. praw osób z niepełnosprawnościami z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych

Monika Wiszyńska-Rakowska, Anna Mikołajczyk i Łukasz Krasoń w trakcie spotkania

13 lutego pełnomocniczka rzecznika praw obywatelskich ds. praw osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska spotkała się z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukaszem Krasoniem. W spotkaniu uczestniczyła też zastępczyni dyrektorki Zespołu ds. równego traktowania Anna Mikołajczyk.

Rozmowa dotyczyła aktualnych wyzwań związanych wdrażaniem postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wśród poruszonych kwestii znalazły się trudności w uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON, system świadczeń na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami czy realizacji edukacji włączającej. Wskazano także na potrzebę systemowej regulacji asystencji osobistej. Zwrócono również uwagę na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami w pieczy zastępczej.

W dalszej części rozmowy obie strony zadeklarowały chęć współpracy i wymiany doświadczeń w celu zapewnienia pełnego wdrożenia postanowień, przyjętej 16 lutego 2021 r., Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Na spotkaniu został również przekazany raport rzecznika praw obywatelskich pn. „Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami przez nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny, pomoc nauczyciela oraz asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Info i fot. Biuro RPO

Data publikacji: 13.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również