Spotkanie z delegacją rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Pałacu Prezydenckim

Na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot spotkał się 19 listopada w Pałacu Prezydenckim z delegacją rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu uczestniczyła Paulina Malinowska–Kowalczyk – doradca prezydenta RP do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz Grażyna Wereszczyńska z Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju.
Aby zwrócić uwagę na problemy swojego środowiska, opiekunowie podjęli protest przed Pałacem Prezydenckim.

W czasie spotkania współorganizatorki protestu OzN i ich rodzin Bogumiła Siedlecka-Goślicka, Katarzyna Kosecka, Małgorzata Mikołajczyk i Joanna Dryjańska przedstawiły najważniejsze postulaty środowiska.

Szczególnie podkreśliły konieczność zniesienia zakazu podjęcia pracy zarobkowej przez opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, jak również zrównanie świadczeń dla wszystkich opiekunów zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. Ponadto zwróciły uwagę na potrzebę wydłużenia okresu składkowego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a także na konieczność przedłużenia okresu wypłaty świadczenia po śmierci osoby z niepełnosprawnością. Wskazały, że przy obecnej inflacji konieczne jest podwyższenie kwot z zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń, których wysokość jest nieadekwatna do ponoszonych kosztów.

Wśród poruszanych tematów znalazły się także kwestie związane z progami dochodowymi dla osób pobierających rentę socjalną lub z tytułu niezdolności do pracy (tzw. „pułapka rentowa”) oraz kwestie związane z zapewnieniem wszystkim potrzebującym dostępu do usługi asystencji osobistej.

Obecne na spotkaniu organizatorki protestu podkreśliły, że mając wyższe wykształcenie musiały zrezygnować z pracy zawodowej, niemniej pokończyły specjalizacje związane z opieką nad niepełnosprawnymi, które umożliwiłyby im pracę i pomoc innym osobom z niepełnosprawnościami. Podkreśliły, że obowiązujące przepisy prawa im to jednak uniemożliwiają.

Uczestniczki spotkania zwróciły uwagę, że sygnalizowane problemy dotyczą całego społeczeństwa – w każdej rodzinie bowiem, bliższej bądź dalszej, znajdują się osoby z niepełnosprawnościami wymagające opieki.

Minister Paweł  Szrot, dziękując serdecznie za spotkanie podkreślił, że prezydent Andrzej Duda przywiązuje dużą wagę do problemów osób z niepełnosprawnościami i jest zawsze otwarty na dialog z tym środowiskiem, czego wyrazem jest szereg działań społecznych podejmowanych przez Kancelarię Prezydenta.

Doradca Paulina Malinowska-Kowalczyk poinformowała o toczących się obecnie w Kancelarii Prezydenta pracach, których celem jest gwarantujące kontinuum usługi ustawowe rozwiązanie dotyczące asystencji osobistej. Ponadto wskazała na działania, które do tej pory były podejmowane w Kancelarii Prezydenta, m.in. te dotyczące likwidacji „pułapki rentowej”.

Minister Szrot zapewnił, że przedstawione na dzisiejszym spotkaniu postulaty zostaną przekazane prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Info: prezydent.pl, fot. Przemysław Keler / KPRP

Data publikacji: 19.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również