Sprawna demokracja dla wyborów

21 lipca br. odbyło się w Warszawie spotkanie inaugurujące działalność koalicji „Sprawna Demokracja", której celem jest wzrost liczby osób z niepełnosprawnością biorących udział w wyborach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych, samorządu oraz media. Jego inicjatorem był rzecznik praw obywatelskich.

Przeprowadzane w 2010 roku – przed wyborami prezydenckimi – kontrole lokali wyborczych wykazały, że na 97 skontrolowanych lokali w 18 miejscowościach 34 proc. z nich, zgłoszonych przez gminy jako nie posiadające barier, nie było dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Koalicja „Sprawna Demokracja”, do której przyłączyła się Fundacja Wspomagania Wsi, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna, ma wpłynąć na poprawę świadomości w społeczeństwie w zakresie przysługujących wszystkim obywatelom praw wyborczych.

Akcję wspiera radiowa „Trójka”, w której od września ruszy kampania informacyjna „Wybory dla wszystkich”.
Działania koalicji będą polegać m.in. na komunikacji z osobami niepełnosprawnymi i starszymi poprzez media oraz stronę RPO (www.brpo.gov.pl, a od września 2011 roku również na stronie www.wyborydlawszystkich.pl). Wydział Spraw Obywatelskich RPO tworzy bazę sekretarzy gmin, by mieć kontakt z osobami bezpośrednio odpowiadającymi za przygotowanie lokali wyborczych. Ponadto Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego – partner koalicji ogłosi konkurs dla gmin na najlepiej dostosowany lokal wyborczy do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz w podeszłym wieku.

Kolejne spotkanie koalicji zostało zaplanowane na 22 sierpnia br.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również