Status PFRON bez zmian, firmy usługowe bez możliwości udzielania ulg

Na konferencji prasowej posła Marka Plury i ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, która odbyła się 31 maja br. w Śląskim Oddziale PFRON w Katowicach, zadałem pytania o działania podejmowane celem utrzymania dotychczasowego statusu PFRON oraz o ocenę zjawiska prawdopodobnego omijania prawa przez niektóre firmy usługowe udzielające znacznych ulg we wpłatach na PFRON.

Minister J. Duda i poseł M. Plura poinformowali o dwóch ścieżkach, które mają doprowadzić by przez najbliższe 3 lata status prawny i sposób funkcjonowania PFRON nie uległy zmianie. Pierwsza z nich to zapis w pakiecie ustaw okołobudżetowych o 3-letniem vacatio legis dla części ustawy o finansach publicznych dotyczącej tego Funduszu. Ponadto w Klubie Poselskim PO jest złożony projekt nowelizacji tejże ustawy, który idzie w tym samym kierunku, są też uzgodnienia z marszałkiem Sejmu, że w razie potrzeby będzie on rozpatrywany przez Wysoką Izbę.

W odpowiedzi na drugie pytanie minister J. Duda potwierdził, iż znana mu jest i bardzo go niepokoi praktyka udzielania ulg kontrahentom we wpłatach na PFRON przez firmy będące w składzie dużych grup kapitałowych, na rzecz których świadczą usługi ochrony osób i mienia. Tracą na tym mniejsze firmy usługowe, z którymi zrywane są kontrakty. By zjawisko to ukrócić planuje się szybką nowelizację art. 22 ustawy o rehabilitacji, która miałaby zlikwidować możliwość udzielania tych ulg przez firmy usługowe.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również