Światowe Dni Młodzieży bez barier

Światowe Dni Młodzieży bez barier

Wielu pielgrzymów przybędzie do Krakowa na XXXI Światowe Dni Młodzieży (26-31 lipca 2016 r.). Organizatorzy dbają już o wzmocnienie infrastruktury, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością komfortowy udział nie tylko w spotkaniach z Ojcem Świętym.

Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 spodziewa się kilku tysięcy pielgrzymów z niepełnosprawnością. – Opieramy się na danych z wcześniejszych Światowych Dni Młodzieży, dla nas najbardziej miarodajne są informacje z Madrytu z 2011 r. Wówczas zarejestrowało się 5274 osób z różnymi niepełnosprawnościami i 1900 osób towarzyszących – mówi ks. Jarosław Chlebda, przewodniczący Zespołu ds. udziału osób niepełnosprawnych, działającego w Departamencie Rejestracji Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.

Na wydarzenia w stolicy Hiszpanii zapisało się w sumie ponad 400 tys. pielgrzymów. Jednak liczba uczestników prawdopodobnie przekroczyła 2 miliony. Skąd więc rozbieżności? Światowe Dni Młodzieży mają charakter otwarty. Rejestracja nie jest obowiązkowa. Zapisy umożliwiają organizatorom lepsze przygotowanie, a pielgrzymom zapewniają bardziej komfortowy pobyt. – Z pewnością otrzymamy zgłoszenia od grup, które zechcą przyjechać np. z jedną czy dwoma osobami niepełnosprawnymi. Spodziewamy się też grup złożonych tylko z osób niepełnosprawnych i opiekunów. Cała logistyka zostanie dopasowana do ich potrzeb – mówi ks. Jarosław Chlebda.

W lipcu br. ruszy system rejestracji pielgrzymów. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na oficjalnej stronie ŚDM Kraków 2016 www.krakow2016.com. Jej projekt skonsultowano z przedstawicielami Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych. Plany rozwoju strony zakładają wprowadzanie kolejnych udogodnień pod względem dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pielgrzymi zostaną zakwaterowani w Krakowie i w okolicach. – W szkołach i w rodzinach mamy już kilka tysięcy miejsc noclegowych dostosowanych do przyjęcia osób niepełnosprawnych, ale to jeszcze nie koniec – informuje ks. Jarosław Chlebda.

Najpierw Kraków, później Brzegi

Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 przyjął założenia dotyczące szacunkowej liczby uczestników tzw. wydarzeń centralnych. Msza święta na otwarcie (wtorek, 26 lipca 2016 r.), której będzie przewodniczyć biskup miejsca ks. kardynał Stanisław Dziwisz, może zgromadzić 500 tys. osób. Na powitanie Ojca Świętego (czwartek, 28 lipca 2016 r.) ma przybyć 800 tys. pielgrzymów. W drodze krzyżowej (piątek, 29 lipca 2016 r.) weźmie udział milion osób. Wydarzenia te zostaną zorganizowane na Błoniach w Krakowie. Kolejne już w Brzegach (gmina Wieliczka), gdzie Campus Misericordiae (z łac. pole miłosierdzia) pomieści więcej pielgrzymów. Na czuwaniu z Ojcem Świętym (sobota, 30 lipca 2016 r.) jest spodziewanych 1,5 miliona wiernych, a Msza święta posłania (niedziela, 31 lipca 2016 r.) przyciągnie 2 miliony osób.

– We wszystkich tych miejscach powstaną sektory dla pielgrzymów niepełnosprawnych, do których będzie specjalny dojazd. Dokonanie rejestracji oznacza większą szansę, żeby tam się znaleźć. Jeśli ktoś tego nie zrobi, to wtedy zderzy się z rzeczywistością, która może być trudna ze względu na potężną liczbę uczestników – tłumaczy ks. Jarosław Chlebda.

Prawie jak VIP

Sektory są w fazie planowania. Informacje o nich zostaną upublicznione dopiero po oficjalnym zatwierdzeniu przez różne służby. Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 chce utwardzić dużą część sektorów dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki temu przemieszczanie się np. na wózkach nie powinno stanowić problemu w przypadku opadów deszczu. W Madrycie nie sprawdziły się m.in. napisy na telebimach. Niesłyszący pielgrzymi nie byli w stanie ich przeczytać z pewnej odległości i jednocześnie brać udział w wydarzeniu. Plan zakłada zastosowanie pętli indukcyjnych.

Sektory dla osób z niepełnosprawnoscią są wyznaczane stosunkowo blisko centrum wydarzeń, np. ołtarza. – Zasada ogólna jest taka, że nikt tam nie dojedzie oprócz służb i VIP-ów. Uprzywilejowaną grupą będą też osoby niepełnosprawne. Przygotowana przez nas komunikacja dowiezie z wyznaczonego miejsca pod sam sektor. Wszyscy pozostali pielgrzymi pokonają ten długi odcinek pieszo – mówi ks. Jarosław Chlebda. Współpraca z Zakonem Maltańskim przyczyni się do wzmocnienia służby medycznej w sektorach dla osób niepełnosprawnych.

Wśród wolontariuszy

Program ŚDM Kraków 2016 obejmuje wydarzenia centralne, towarzyszące im wydarzenia kulturalne oraz inne spotkania o charakterze duchowym. Wśród nich zaplanowano katechezy (środa-piątek, 27-29 lipca 2016 r.), Festiwal Młodych (wtorek-piątek, 26-29 lipca 2016 r.) oraz Centrum Powołaniowe (wtorek-piątek, 26-29 lipca 2016 r.). – Miejsca te również zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb pielgrzymów. W strefie pojednania staną konfesjonały z zapewnionym podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Będzie też możliwa spowiedź w języku migowym, oczywiście odpowiednio zasłonięta, żeby zachować intymność wyznania – opisuje ks. Jarosław Chlebda.

Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 chce w każdym punkcie informacyjnym umieścić tłumacza języka migowego. Wsparcie w tym zakresie obiecały już różne organizacje, w tym również zagraniczne.

Trwają prace nad uruchomieniem infolinii. – Część tego systemu będzie dedykowana niepełnosprawnym pielgrzymom. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoby niepełnosprawne zostały wolontariuszami, również w call center – mówi ks. Jarosław Chlebda. W lipcu br. rozpoczną się zapisy na wolontariat krótkoterminowy, trwający w ostatnich dwóch tygodniach lipca 2016 r.

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 25.06.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również