Transport zbiorowy coraz bardziej dostępny

Jednym z wyzwań, którym w dzisiejszych czasach musi sprostać transport zbiorowy, jest zapewnienie dostępności oferowanych przez siebie usług. Dlatego, w latach 2021-2023, PFRON, w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego, realizował szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”.

Udział wzięło w nim 47 przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego z całej Polski. Szkolenie ukończyło 4 800 ich pracowników.

Mapa pokazuje miasta, w których wymienieni przewoźnicy i organizatorzy transportu zbiorowego przeszkolili swoich pracowników z obsługi „różnych podróżnych”, czyli osób ze szczególnymi potrzebami. Spośród nich, 13 podpisało deklarację Partnerstwa na rzecz dostępnej obsługi różnych podróżnych.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” PO WER.

Info i grafika: PFRON

Data publikacji: 09.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również