Trwają prace nad ustawą o świadczeniu wspierającym

Na posiedzeniu 5 lipca sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu wspierającym (druk nr 3389). Senat zaproponował 76 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 39 poprawek i odrzucenie 37 poprawek.

Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały na celu m.in.:
– doprecyzowanie, jakim celom ma służyć kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania określonych czynności przez osobę z niepełnosprawnością,
– wskazanie, że zarówno wzór kwestionariusza jak i wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostaną określone w akcie prawnym powszechnie obowiązującym, tj. w rozporządzeniu, a nie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały na celu m.in.:
– modyfikację zasad ustalania wysokości świadczenia wspierającego poprzez obniżenie progu punktowego z 70 do 50 punktów,
– zwiększenie wartości procentowych renty socjalnej, czego następstwem byłaby możliwość uzyskania wyższego świadczenia wspierającego przez osobę z niepełnosprawnością.

Sprawozdawca – poseł Urszula Rusecka (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – Paweł Wdówik.

Info: sejm.gov.pl, fot. Kancelaria Sejmu

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu wspierającym zostanie przedstawione 7 lipca podczas 78. Posiedzenia Sejmu.

Data publikacji: 06.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również